IRJP: Ogłoszenie w sprawie zmiany Ogłoszenia Dyrektora IRJP z dnia 6 listopada 2023 r. o otwartym konkursie ofert
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2023-11-08

Ogłoszenie w sprawie zmiany Ogłoszenia Dyrektora IRJP z dnia 6 listopada 2023 r. o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie
z dn. 08.11.2023 r w sprawie zmiany Ogłoszenia
Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 6 listopada 2023 r. o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedsięwzięcia pod nazwą „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”

Na podstawie art. 23 ust.4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2022 poz. 2463 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2023 poz. 718), Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego informuje, że w Ogłoszeniu Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 6 listopada 2023r. o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedsięwzięcia pod nazwą „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”, zwanym dalej Ogłoszeniem, wprowadza się następujące zmiany:

  1. pkt 2 Ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:
    „2. Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia
    Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego, a także oprogramowania wyłącznie dla placówek oświatowych znajdujących się w Bazie danych szkół prowadzonych przez Ośrodek Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) na dzień złożenia wniosku w planowanym konkursie. Wyłączeniu z zakresu przedmiotowego podlegają szkoły polskie tj. placówki przy polskich placówkach dyplomatycznych, działających na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. zm.).
    W związku z działaniami wojennymi lub trudną sytuacją polityczną z obowiązku podania numeru ORPEG zwolnione są placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Ukrainy i Białorusi oraz placówki na terenie Argentyny i Brazylii.”
  2. Pozostałe przepisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

Dyrektor Instytutu
Jacek GołębiowskiSTRONA INTERNETOWA KONKURSU


DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

POSŁUCHAJ TEKSTU ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE / CZYTA SYNTEZATOR MOWY
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497995 RAZY×