IRJP: Wielki Finał XIX Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2023-11-20

Wielki Finał XIX Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech

W sobotnie południe w Lublinie - Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 - dwudziestu finalistów XIX Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech przystąpiło do egzaminu pisemnego. Czas niezbędny do sprawdzenia prac młodzież spędziła zwiedzając miasto, zaś popołudniu uroczyście ogłoszono dziewięciu laureatów Olimpiady. W roli gospodarzy i jury wzięli udział przedstawiciel Ambasady RP w Berlinie Konsul Adam Borkowski, profesor Jacek Gołębiowski - dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego wraz z zespołem IRJP, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, wiceprzewodnicząca Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech oraz Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech - Renata Kaczmarek, Zbigniew Niedbała przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin oraz nauczyciele - opiekunowie młodzieży.

Łącznie w XIX edycji Olimpiady wzięło udział 1147 uczniów z 39 szkół i punktów nauczania języka polskiego w Niemczech. Grupa Finalistów liczyła 30 uczniów, spośród których dwudziestu przyjechało na egzamin do Polski.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach:

 1. szkół prowadzonych przez MEiN i szkół europejskich
 2. szkół niemieckich z nauczaniem języka polskiego
 3. oraz szkół społecznych i innych

XIX edycja Olimpiady zorganizowana została pod patronatem Ambasadora RP w Niemczech, przez:

 • Komitet Organizacyjny Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech, reprezentujący polonijne organizacje oświatowe i nauczycieli polonijnych w Niemczech,
 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie,
 • Konsulat Generalny RP w Hamburgu, Konsulat Generalny RP w Kolonii, Konsulat Generalny RP w Monachium
 • oraz Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

Kilka słów o Olimpiadzie

Olimpiada Języka Polskiego w Niemczech to inicjatywa Ambasadora RP w Republice Federalnej Niemiec, we współpracy z nauczycielami polonijnymi, organizowana przez:

 • Komitet Organizacyjny Olimpiady Języka Polskiego w Niemczech, reprezentujący polonijne organizacje oświatowe i nauczycieli polonijnych w Niemczech,
 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie, Konsulat Generalny RP w Hamburgu, Konsulat Generalny RP w Kolonii, Konsulat Generalny RP w Monachium,
 • w tym roku po raz pierwszy przez działający od początku 2023 roku Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego (XVIII poprzednich edycji wspierało organizacyjnie, przekazując środki z budżetu RP, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska").

Celem Olimpiady jest popularyzowanie wśród młodzieży polonijnej w Niemczech, języka polskiego, historii i kultury polskiej, a także umocnienie tożsamości kulturowej. Uczestnikami Olimpiady są polscy uczniowie lub polskiego pochodzenia zamieszkali w Niemczech, którzy nie ukończyli 18 roku życia. Uczniowie uczący się języka polskiego w różnych formach nauczania, mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w języku polskim na poziomie ogólnoniemieckim w 2 kategoriach wiekowych według niemieckiego systemu oświaty:

 • uczniowie 5- i 6-klasy (od 11 do 12 roku życia; za zgodą nauczyciela może startować uczeń młodszy)
 • uczniowie od klasy 7 (od 13 do 18 roku życia- uczniowie, którzy jeszcze nie ukończyli 18 roku życia).

Uczniowie są oceniani w 3 kategoriach:

 1. uczniowie szkół prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i szkół europejskich;
 2. uczniowie szkół niemieckich z nauczaniem języka polskiego (HSU);
 3. uczniowie szkół społecznych i innych.

Olimpiada odbywa się dwuetapowo. W pierwszej części uczestnicy startują w ramach szkół, które zgłosiły się do udziału w konkursie (I etap). Następnie rywalizacja odbywa się na poziomie międzyszkolnym danego okręgu konsularnego (II etap). Dla młodszych uczniów jest to już koniec konkursu, natomiast w grupie starszej najlepsi uczniowie po II etapie, przystępują do Wielkiego Finału, który odbywa się w Polsce.


Struktura Olimpiady

Etap 1

Przygotowanie przez nauczycieli testu gramatycznego i dyktanda na odpowiednim do klasy poziomie. Następnie, do 25 lutego 2023 r., przesłanie do Konsulatu/Ambasady listy zakwalifikowanych uczniów do drugiego etapu.

Etap 2

Jest jednocześnie finałem Olimpiady dla grupy młodszej, odbywającym się na poziomie okręgów konsularnych (między szkołami z danego okręgu). Nauczyciele z Niemiec, będący członkami KO, przesyłają do Przewodniczącej tematy wypracowań na drugi etap. Przewodnicząca KO tworzy z tych tematów listę i przesyła do członków KO do głosowania. Następnie, do 25 marca 2023 r., uczniowie piszą prace w szkołach na jeden temat, wybrany spośród trzech przygotowanych przez Komitet Organizacyjny. Wśród nich mogą znaleźć się różne formy wypowiedzi pisemnych, takie jak opowiadanie, charakterystyka, opis, rozprawka czy list. Do 30 marca 2023 r., nauczyciele przesyłają wypracowania uczniowskie do Konsulatu/Ambasady, które wyznaczają 2 nauczycieli do sprawdzania prac. Na podstawie punktacji następuje wyłonienie Finalistów. Do 29 kwietnia 2023 r., Konsulat/Ambasada ogłasza Laureatów konkursu w grupie młodszej oraz podaje listę uczniów z grupy starszej, zakwalifikowanych do Wielkiego Finału.

W czerwcu 2023 r., zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie z grupy młodszej, zostali zaproszeni do Konsulatu/Ambasady na uroczystość, w trakcie której otrzymali dyplomy i upominki.

Etap 3/Wielki Finał

Finał dla grupy starszej odbywa się na poziomie krajowym. Uczestniczą w nim uczniowie szkół polskich i społecznych działających na terenie całych Niemiec oraz uczniowie uczący się języka polskiego w niemieckich szkołach.

W finale uczniowie z grupy starszej przystępują do egzaminu pisemnego (test kompetencji) oraz ustnego, polegającego na omówieniu przed komisją jednej z dwóch wybranych lektur i utworu lirycznego. Egzamin przeprowadzany jest w trzech komisjach (utworzonych z nauczycieli-opiekunów, delegowanych przez poszczególne konsulaty). Każdy nauczyciel ocenia według podanych kryteriów indywidualnie, a Przewodniczący komisji przelicza średnią z punktacji. Wielki Finał odbywa się listopadzie w Polsce. Podczas 2-dniowego pobytu, na Finalistów czekają różne atrakcje, m.in. zwiedzanie wybranych miejsc w Warszawie, spacer po Kazimierzu Dolnym, czy udział w spektaklu w Teatrze ITP-KUL w Lublinie.

Liczba osób zakwalifikowanych do Finału zależy od liczby uczestników biorących udział w I etapie w danym okręgu konsularnym/Ambasady. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady, liczba Finalistów dla poszczególnych okręgów wynosi: Berlin – 7 uczniów, Hamburg – 5 uczniów, Kolonia – 13 uczniów (w tym kat. I – 5 osób, kat. II – 5 osób, kat. III – 3 osoby), Monachium – 5 uczniów.

Olimpiada w 2023 roku

W XIX edycji Olimpiady łącznie wzięło udział 1147 osób, uczących się języka polskiego w 39 szkołach i punktach różnych formach edukacji w Niemczech.

Z okręgu Ambasady w Berlinie grupa starsza liczyła 98 uczniów, grupa młodsza 220 uczniów; Okręg konsularny Hamburg – 24 uczniów w grupie starszej i 27 uczniów w grupie młodszej; Okręg konsularny Kolonia – 293 uczniów w grupie starszej i 264 uczniów w grupie młodszej; Okręg konsularny Monachium – 101 uczniów w grupie starszej i 120 uczniów w grupie młodszej.

Największą liczbę zgłoszeń odnotowała grupa młodsza (631 uczniów) oraz grupa starsza (516 uczniów).


DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

POSŁUCHAJ TEKSTU ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE / CZYTA SYNTEZATOR MOWY
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497886 RAZY×