IRJP: Gwiazdka z Kolbem 2023 – podsumowanie
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-04-29

Gwiazdka z Kolbem 2023 – podsumowanie

Krótki termin składania wniosków przez oferentów, wynikający z późnego zabezpieczenia środków finansowych, spowodował kontrowersje dotyczące działania o nazwie „Gwiazdka z Kolbem”, ogłoszonego 5 grudnia i zakończonego 14 grudnia 2023 r. Ówczesna komisja pozytywnie zaopiniowała 4 z 11 złożonych projektów, udzielając wsparcia na poziomie 1,3 mln złotych. Kontrola MEN przeprowadzona w Instytucie nie stwierdziła uchybień proceduralnych. Środki, które zostały przyznane beneficjentom wydano poprawnie, co zostało potwierdzone w przedłożonych sprawozdaniach.

12 lipca 2023 r. ówczesny dyrektor Instytutu ogłosił otwarcie naboru wniosków w trybie ciągłym do przedsięwzięcia pod nazwą „Inicjatywy wspierające zadania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego 2023”. Nabór wniosków w trybie ciągłym zakończył się 14 grudnia 2023 roku. 5 grudnia 2023 r., w ramach tego naboru, ogłoszono możliwość składania wniosków na działanie o nazwie „Gwiazdka z Kolbem”.

„Gwiazdka z Kolbem” – działania informacyjne

Zaproponowano, aby składane wnioski dotyczyły realizacji zadań związanych z organizowaniem spotkań wigilijnych, opłatkowych, choinkowych i innych o tematyce świątecznej. Tematyka zaproponowanych działań nie ograniczała wnioskodawców w zakresie światopoglądowym, religijnym ani żadnym innym. Beneficjenci mieli także nieograniczoną w żaden sposób możliwość korzystania z pośrednictwa operatorów, pod warunkiem, że ci ostatni mieli wolę udziału w naborze.

W praktyce okazało się, że dla beneficjentów problemem w przygotowaniu poprawnych wniosków był krótki czas, w którym Instytut przyjmował zgłoszenia w ramach tego działania, czyli okres 9 dni kalendarzowych.

W ramach Gwiazdki z Kolbem do Instytutu wpłynęło łącznie 11 wniosków, złożonych przez 6 oferentów. 7 wniosków odrzucono, 4 oferty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę 1 337 963,50 zł.

- Krótki okres na składanie wniosków był decyzją bardzo niefortunną. Spowodował wiele wątpliwości i kontrowersji. Niektórzy beneficjenci odnieśli wrażenie, że konkurs nie był transparentny ani sprawiedliwy. Zapewniam, że sam proces udzielania wsparcia przebiegał prawidłowo. Realizacja zadań została szczegółowo sprawdzona, a środki wydano zgodnie z przeznaczeniem.  – zapewnia Urszula Starakiewicz-Krawczyk, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego.

Najczęstsze uchybienia wnioskodawców

Wśród najczęstszych i najpoważniejszych uchybień mających wpływ na odrzucenie wniosku znalazły się:
- zbyt ogólny kosztorys
- lakoniczny opis planowanych przedsięwzięć
- niewspółmiernie wysokie koszty do zakładanych rezultatów, znacznie przekraczające ceny rynkowe dotyczące organizacji podobnych wydarzeń.

- Jeszcze raz podkreślam, że rozumiem, że niska jakość wniosków wynikała z krótkiego czasu na składanie ofert, ale Instytut nie mógł zaakceptować ofert niespełniających standardów. Mając na uwadze zeszłoroczne doświadczenia, Instytut uwzględni szersze ramy czasowe na składanie ofert oraz usprawni komunikację – dodaje Urszula Starakiewicz-Krawczyk.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, każdy z beneficjentów może zwrócić się do Instytutu z zapytaniem o ocenę dotyczącą jego oferty. Takie zapytania nigdy nie pozostają bez odpowiedzi.

Pozostańmy w kontakcie

Jesteśmy przekonani, że podczas realizacji kolejnych konkursów Instytut będzie jeszcze skuteczniej komunikował się z beneficjantami i oferentami.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, a także profili w mediach społecznościowych, w celu pozyskiwania aktualnych informacji na temat działalności Instytutu.

@InstytutKolbego
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1433966 RAZY×