IRJP: Spotkanie z operatorami i inne informacje z życia Instytutu
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-06-14

Spotkanie z operatorami i inne informacje z życia Instytutu

W Instytucie trwają intensywne prace związane z realizacją już ogłoszonych i planowanych konkursów. Nie brak ważnych spotkań i konferencji naukowych. Zapraszamy do lektury najważniejszych informacji.

Międzyresortowe spotkanie z operatorami

13 czerwca w siedzibie Instytutu odbyło się międzyresortowe spotkanie z przedstawicielami największych operatorów – partnerów we współpracy z Polonią. W spotkaniu prowadzonym przez Urszulę Starakiewicz-Krawczyk, dyrektor IRJP udział wzięły także:

  • delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na czele z Anną Sochańską, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
  • delegacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, na czele z Janem Pastwą, radcą generalnym DWM oraz Magdą Witan, zastępczynią dyr. Departamentu Współpracy Międzynarodowej
  • przedstawiciel Zespołu ds. Polonijnych Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński
  • przedstawiacie Stowarzyszenia Wspólnota Polska
  • reprezentacja Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego
  • delegacja Fundacji Wolność i Demokracja

Goście zgodnie podkreślali, że to pierwsze spotkanie w tak szerokim gronie od bardzo długiego czasu. Spotkanie ważne i potrzebne, tak jak bieżąca, usprawniona wymiana informacji między przedstawicielami administracji publicznej i partnerami społecznymi.

Poruszono temat roli poszczególnych instytucji państwowych w odniesieniu do Polonii, a także rozpoczęto dyskusję o roli organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Jednym z ważniejszych tematów spotkania było także usprawnienie współpracy na linii Instytut – operatorzy – beneficjenci.

Konkurs 1 – wsparcie szkół

Zakończyliśmy etap weryfikacji formalnej wniosków złożonych w ramach ogłoszonego Konkursu 1 - WSPARCIE SZKÓŁ POLONIJNYCH I POLSKICH ZA GRANICĄ 2024.

Wnioski zostaną teraz poddane ocenie merytorycznej. Łącznie wpłynęło 66 ofert na kwotę 18 675 406,04 zł.

Konkurs 2 – wypoczynek młodzieży

Do 13 czerwca trwało przyjmowanie wniosków w konkursie otwartym - WYPOCZYNEK W CZASIE WOLNYM OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH.

Dla wszystkich, którzy ze względów regulaminowych lub związanych z terminami, nie mogą wziąć udziału w tym konkursie, wkrótce Instytut ogłosi nowy konkurs, z analogicznymi celami.

Liderzy Polonijni

Trwają intensywne pracę nad programem LIDERZY POLON IJNI. Rekrutacja do pilotażowego etapu projektu odbędzie się w lipcu.

To program przeznaczony dla młodzieży polonijnej i polskiej za granicą, którego celem jest wyłonienie i aktywizacja prawdziwych, młodych liderów wśród Polonii w różnych częściach świata.

Pomoce edukacyjne do nauki języka polskiego – pilotaż

O dostępności i jakości materiałów edukacyjnych, tych tradycyjnych i nowoczesnych. O tym, czy aplikacje i multimedia mogą zastąpić nam tradycyjne podręczniki. Jaki obraz Polski wyłania się z treści zamieszczanych w materiałach dla dzieci i młodzieży polonijnej i polskiej za granicą? A także czy istnieje miejsce i potrzeba dla nowych książek i aplikacji?
Między innymi o tym dyskutowaliśmy 6 czerwca 2024 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Języka Polskiego (IRJP), podczas konferencji „Aplikacje – Podręczniki – Multimedia. Rozmawiamy o narzędziach do nauki języka polskiego”. Na konferencji obecna była min. Joanna Mucha, sekretarz stanu w MEN.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną relacją na stronie:

https://irjp.gov.pl/aplikacje-podreczniki-multimedia.php

 
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497934 RAZY×