IRJP: Dyrektor IRJP z wizytą w Niemczech
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-06-24

Dyrektor IRJP z wizytą w Niemczech

18 czerwca dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego Urszula Starakiewicz-Krawczyk uczestniczyła w spotkaniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadzie RP w Berlinie.

Rozmawiano głównie o wsparciu uzupełniającym systemu nauczania języka polskiego jako ojczystego poprzez fundusz, którego operatorem jest Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego. Uczestnicy spotkania podzielili się opinią, że dzięki środkom z KoKoPolu nauczyciele języka polskiego godnie zarabiają, a wypełnianie wniosków, choć czasochłonne, jest aktywnie wspierane przez pracowników funduszu. Konieczne jest wypracowanie współpracy pomiędzy KoKoPolem a IRJP, w szczególności w zakresie wymiany informacji i dobrych praktyk. Jednocześnie podkreślono zbyt wolny rozwój programów nauczania języka polskiego w szkołach systemowych oraz duże zróżnicowanie sytuacji w poszczególnych krajach związkowych. W trakcie spotkania w Ambasadzie, dyrektor IRJP przekazała na ręce dyrektora Jakuba Nowaka dyplom gratulacyjny z okazji 35-lecia "Oświaty".

19 czerwca dyrektor IRJP odwiedziła siedzibę Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego (KoKoPol) w St. Marienthal. Spotkanie przebiegało w przyjaznej i otwartej atmosferze, co stanowi zapowiedź dobrej współpracy. Omówione zostały obszary nakładających się kompetencji, wstępnie ustalono podział zadań oraz zakres informacji, którymi obie instytucje będą się wymieniać. KoKoPol, mimo że nie jest agendą rządową, jest bezpośrednio nadzorowany przez MSZ Federalnej Republiki Niemiec. Plany i sposoby realizacji jego zadań podlegają ścisłej kontroli ministerstwa. „Jestem pod wrażeniem zaangażowania i wiedzy zespołu KoKoPol. To wartościowy partner do współpracy dla IRJP” - podsumowuje dyrektor IRJP.
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1498003 RAZY×