IRJP: „Młodzi Liderzy Polonijni” – koncepcja wspierająca zadania ustawowe Instytutu




NOWOŚCI W INSTYTUCIE



Polska    2024-06-28

„Młodzi Liderzy Polonijni” – koncepcja wspierająca zadania ustawowe Instytutu

Ogłoszenie koncepcji wspierającej zadania ustawowe IRJP z art. 3.2, a także realizującej wybrane cele z „12 Celów Instytutu – 12 Celów dla Polonii” pod nazwą:

„Młodzi Liderzy Polonijni”

Cel programu – pilotaż

Celem programu jest budowanie sieci oraz wzmacnianie więzi z Polską wśród młodzieży polonijnej i promowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla młodych ludzi, poprzez popularyzację nauczania i porozumiewania się w języku polskim.

Jest to także próba odpowiedzi na zdefiniowany problem utraty zainteresowania nauką języka polskiego dzieci po 10. roku życia. Dlatego celem programu jest zachęcenie młodzieży polonijnej do podejmowania atrakcyjnych dla swojej grupy wiekowej aktywności, popularyzujących język i kulturę polską w swoich społecznościach, poprzez organizację wydarzeń, warsztatów i prezentacji.

 

Grupa docelowa

Koncepcja programu zakłada rekrutację do programu uczestniczek i uczestników w wieku 16-25 lat, wykazujących liderskie doświadczenia lub aspiracje, mieszkających na stałe poza granicami Polski, którzy posiadają polskie korzenie.

Uczestnicy powinni posługiwać się językiem polskim w stopniu pozwalającym na skuteczne komunikowanie się z grupą rówieśniczą oraz udział w warsztatach i szkoleniach w tym języku. Językiem spotkań i szkoleń będzie język polski.

Program dopuszcza możliwość prowadzania zajęć, spotkań i szkoleń zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online.

 

Budowanie kompetencji i umiejętności: 

 • wyposażenie młodych liderów i liderek w niezbędne zasoby kompetencji i narzędzi w celu realizacji roli liderów polonijnych, takich jak rekrutacja, motywowanie, planowanie i zarządzanie projektami, zarządzanie wolontariatem, utrzymywanie relacji z lokalnym samorządem, itp.
 • inspiracja i wybór narzędzi w celu realizacji misji kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą
 • wzmocnienie gotowości młodych liderek i liderów polonijnych do kształtowania i rozwijania marki POLSKA poza granicami kraju
 • rozwinięcie poczucia wpływu i kompetencji w zakresie przywództwa, komunikacji i współpracy
 • wzmocnienie umiejętności angażujących tworzenia treści w mediach społecznościowych i tradycyjnych
 • zintegrowanie współpracy między młodymi liderami polonijnymi i polskimi, a także kształtowanie umiejętności budowania i utrzymywania lokalnych wspólnot polonijnych

 

Przykładowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe:

 • Warsztaty rozwijające umiejętności liderskie, warsztaty komunikacyjne oraz warsztat dot. prowadzenia projektów
 • Warsztaty przygotowujące liderów do realizacji zadań związanych z promocją języka i kultury polskiej w swoim otoczeniu
 • Aktywności integracyjne gwarantujące najlepsze poznanie się uczestniczek i uczestników Akademii oraz budowanie poczucia przynależności
 • Wykłady i spotkania z przedstawicielami polskiego świata nauki, kultury, polityki, biznesu oraz działaczami społecznymi
 • Spotkania w podgrupach / grupach regionalnych online lub stacjonarne

 

12 Celów Instytutu – 12 Celów dla Polonii

Program wpisuje się w zadania ustawowe Instytutu, zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, art. 3.2.

Program realizuje również określone obszary wsparcia działalności Polonii i Polaków za granicą, będące podstawowymi celami Instytutu w 2024 roku pod nazwą „12 Celów Instytutu – 12 Celów dla Polonii”: https://irjp.gov.pl/irjp_12_celow_instytutu.php

W szczególności projekt realizuje cele: nr 3 - Promocja Dwujęzyczności, nr 5 - Młodzi Liderzy Polonijni, nr 7 - Integracja Polonijna, nr 10 - Kultura po polsku.

 

Oczekiwane efekty pilotażu

 • Wyłonienie i wyszkolenie grupy min. 30 liderek i liderów
 • Zbudowanie trwałej sieci młodych liderów polonijnych – platformy współpracy, wymiany doświadczeń, komunikacji i budowania relacji
 • Wyłoniona grupa liderów wzmocni się w liderskich rolach i zadaniach oraz nabędzie kompetencje przywódcze, które pomogą im angażować innych do działania
 • Uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę i narzędzia do realizacji zadań związanych z promocją języka i kultury polskiej w swoim otoczeniu
 • Grupa liderów zdobędzie nową wiedzę na temat współczesnej Polski

 

W koncepcji programu nie mieszczą się incydentalne wydarzenia szkoleniowe. Program zakłada działania trwałe i długofalowe. Instytut ma w planie utrzymywać stały kontakt z uczestnikami programów realizowanych w ramach powyższej koncepcji.


Instytut Rozwoju Języka Polskiego zachęca do składania wniosków realizujących opisaną koncepcję w całości lub w częściach w ramach naboru ciągłego.




NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM




PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497870 RAZY



×