IRJP: „Śpiewająca Polonia” - koncepcja wspierająca zadania ustawowe Instytutu
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-06-28

„Śpiewająca Polonia” - koncepcja wspierająca zadania ustawowe Instytutu

Ogłoszenie koncepcji wspierającej zadania ustawowe IRJP z art. 3.2, a także realizującej wybrane cele z „12 Celów Instytutu – 12 Celów dla Polonii” pod nazwą:

„Śpiewająca Polonia"

Cel programu - pilotaż

Celem programu jest wspieranie dziedzictwa języka polskiego oraz kreatywny rozwój umiejętności językowych poza granicami RP poprzez wspólny śpiew w zespołach chóralnych, w szczególności:

 • integracja środowisk polonijnych wokół wspólnego śpiewania
 • tworzenie nowych chórów polonijnych i polskich za granicą
 • identyfikacja i wsparcie już istniejących polskich chórów za granicą
 • promocja śpiewania w języku polskim
 • promocja polskiego dziedzictwa muzycznego oraz polskiej muzyki za granicą
 • muzyczne ubogacanie wydarzeń polonijnych
 • tworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy dyrygentami polonijnymi
 • tworzenie okazji do chóralnej integracji środowiska polskiego i polonijnego oraz rozmów po polsku

 

Grupa docelowa

Koncepcja programu zakłada rekrutację muzyków, dyrygentów (w tym amatorów, początkujących, zaawansowanych), ich kształcenie lub dokształcanie oraz wzajemną integrację.

Wstępna rekrutacja, integracja i nauka mogą odbywać się zarówno w formie warsztatów prowadzonych stacjonarnie, poprzez spotkania online lub w dowolnej innej formie umożliwiającej weryfikację pozyskiwanej wiedzy i umiejętności.

Zgodnie z koncepcją wyłonionych ma zostać kilkudziesięciu dyrygentów chórów polonijnych, z których ok. 30 weźmie udział w warsztatach stacjonarnych w Polsce.

 

Przykładowe zajęcia w ramach warsztatów:

 • indywidualne lekcje dyrygowania
 • indywidualne lekcje śpiewu (emisja głosu)
 • hospitowanie lekcji śpiewu oraz lekcji dyrygowania
 • warsztaty specjalistyczne (metodyczne i psychologiczne)
 • warsztaty i wykłady uzupełniające

 

Tematyka i zakres warsztatów powinny być przystosowane do potrzeb dyrygentów – poziom przygotowania i wykształcenia powinien być badany w ankiecie rekrutacyjnej i dać możliwość dokładnego dostosowania prowadzonych zajęć do zrekrutowanej grupy.

Opiekę nad wyłonionymi dyrygentami i kierownikami chórów powinni sprawować doświadczeni muzycy, pedagodzy, dyrygenci (kuratorzy) do końca trwania programu pilotażowego.

 

12 Celów Instytutu – 12 Celów dla Polonii

Program wpisuje się w zadania ustawowe Instytutu, zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, art. 3.2.

Program realizuje również określone obszary wsparcia działalności Polonii i Polaków za granicą, będące podstawowymi celami Instytutu w 2024 roku pod nazwą „12 Celów Instytutu – 12 Celów dla Polonii”: https://irjp.gov.pl/irjp_12_celow_instytutu.php

W szczególności projekt realizuje cele: nr 3. Promocja dwujęzyczności, nr 4. Język polski jako obcy, nr 7 Integracja Polonijna, nr 10. Kultura po polsku.

 

Oczekiwane efekty pilotażu

Zgodnie z koncepcją zwieńczeniem pilotażowej edycji programu będzie powołanie lub rozwój ok. 30 aktywnie działających polonijnych zespołów wokalnych (chórów), które swoim działaniem animować będą lokalną społeczność i integrować środowisko zainteresowane wspólnym śpiewem. Koncepcja dopuszcza również przygotowanie wydawnictwa muzycznego, wspierającego muzyczne działania wśród Polonii.

Instytut Rozwoju Języka Polskiego zachęca do składania wniosków realizujących opisaną koncepcję - w całości lub w częściach - w ramach naboru ciągłego.

 
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497929 RAZY×