IRJP: Zakończył się nabór wniosków w konkursie Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA


Instytut Rozwoju Języka Polskiego    2023-05-12

Zakończył się nabór wniosków w konkursie Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.

W piątek 12 maja br. zakończył się nabór wniosków w konkursie Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.

Konkurs był prowadzony w dwóch obszarach. Pierwszy z nich dotyczy utrzymania funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą. Drugi zaś dotyczy „Wypoczynku letniego” – organizacji projektów mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego i budowania tożsamości narodowej.

Uczestnicy złożyli łącznie 167 ofert.

Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu to 31 maja br., jednak może on ulec zmianie.


STRONA KONKURSU
REGUMANIN I WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ OFERENTÓW

KOMUNIKATY W INSTYTUCIE - ARCHIWUM

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497947 RAZY×