IRJP:
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTUŚrodki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polskakonkurs3.2023@irjp.gov.pl


link do generatora https://witkac.pl/#/Contest/View/27705


05.12.2023

Wyniki otartego konkursu ofert
Wyniki otartego konkursu ofert „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”

05 grudnia 2023 roku dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert, pt. „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”

Konkurs dotyczył dofinansowania wyposażenia szkół polonijnych i polskich za granicą w sprzęt komputerowy i multimedialny.

Dofinansowanie na łączną kwotę 5 486 596, 30 zł otrzymały wszystkie zgłoszone do konkursu oferty.

Fundusze w wysokości 2,9 mln zł pochodzą z Programu GovTech Polska.

W związku z decyzją Dyrektora dotyczącą dofinansowania wszystkich złożonych ofert, fundusze z Programu GovTech Polska uzupełniono kwotą 2 586 596,3 zł pochodzącą z dotacji celowej Instytutu.

Zwycięzcy konkursu otrzymają umowy w systemie, w którym składano wnioski. Prosimy o śledzenie wiadomości w panelu użytkownika.


Numer oferty Tytuł oferty Oferent Kwota dofinansowania
1 2/3/IRJP/2023/2023 Cyfrowa szkoła Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych 573 128,00
2 18/3/IRJP/2023/2023 Cyfrowa polska szkoła na Łotwie Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 85 184,00
3 9/3/IRJP/2023/2023 Szkoła przyszłości - doposażenie polonijnych placówek w Australii Wolność i Demokracja 64 650,00
4 20/3/IRJP/2023/2023 Cyfrowa polska szkoła w Republice Czeskiej Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 10 600,00
5 24/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych w Niemczech Fundacja Wolność i Demokracja 86 500,00
6 7/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych we Włoszech Fundacja Wolność i Demokracja 61 700,00
7 5/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych w Holandii Fundacja Wolność i Demokracja 168 590,00
8 11/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych w Wielkiej Brytanii Wolność i Demokracja 919 919 492,74
9 14/3/IRJP/2023/2023 Zakup sprzętu komputerowegi i multimedialnego oraz oprogramowania dla Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego na Litwie rejon Fundacja Rodakom na Kresach 83 475,00
10 16/3/IRJP/2023/2023 Szkoła XXI wieku Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych 38 398,00
11 13/3/IRJP/2023/2023 Sprzęt komputerowy i multimedialny dla uczniów języka polskiego w Brazylii Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 170 500,00
12 21/3/IRJP/2023/2023 Sprzęt komputerowy i multimedialny dla uczniów języka polskiego w Argentynie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 84 525,00
13 1/3/IRJP/2023/2023 Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla polskiej szkoły w Martin Coronado w Argentynie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 13 500,00
14 4/3/IRJP/2023/2023 Szkoła przyszłości - doposażenie placówek polonijnych w Irlandii Fundacja Wolność i Demokracja 84 250,00
15 10/3/IRJP/2023/2023 Szkoła przyszłości - doposażenie palcówek oświatowych na Litwie Fundacja Wolność i Demokracja 38 000,00
16 12/3/IRJP/2023/2023 Szkoła przyszłości - doposażenie placówek oświatowych na Ukrainie Fundacja Wolność i Demokracja 917 862,00
17 19/3/IRJP/2023/2023 Cyfrowa polska szkoła w Irlandii Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" imienia Jana Olszewskiego 112 530,00
18 23/3/IRJP/2023/2023 CYFROWE INNOWACJE 2023 Stowarzyszenie ,,Solidarni Razem" 61 700,00
19 25/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych w Wielkiej Brytanii - 2 Fundacja Wolność i Demokracja 751 710,56
20 15/3/IRJP/2023/2023 Szkoła przyszłości - doposażenie placówki oświatowej w Turcji Fundacja Wolność i Demokracja 21 500,00
21 3/3/IRJP/2023/2023 Zakup sprzętu komputerowegi i multimedialnego oraz oprogramowania dla Gimnazjum w Butrymańcach na Litwie Fundacja Rodakom na Kresach 57 925,00
22 22/3/IRJP/2023/2023 Zakup sprzętu komputerowegi i multimedialnego oraz oprogramowania dla Gimnazjum w Dziewieniszkach na Litwie rejon Solecznicki Fundacja Rodakom na Kresach 54 250,00
23 6/3/IRJP/2023/2023 Doposażenie placówek oświatowych w Hiszpanii Fundacja Wolność i Demokracja 103 189,00
24 26/3/IRJP/2023/2023 Innowacyjne wsparcie informacyjnodydaktyczne szkół polskich na Litwie w nauczaniu i promocji języka polskiego FUNDACJA POLONII ŚWIATA 923 500,00


WYNIKI KONKURSU - PDF14.11.2023

Ogłoszenie
z dn. 14.11.2023 r. w sprawie oczywistej pomyłki pisarskiej
w Regulaminie otwartego konkursu ofert „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska” stanowiącym Załącznik nr 1 Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
z dnia 6 listopada 2023 r. o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedsięwzięcia pod nazwą
„Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”.

Na podstawie art. 23 ust.4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2022 poz. 2463 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2023 poz. 718), Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego informuje, że w Regulaminie otwartego konkursu ofert „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”, zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym Załącznik nr 1 Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 6 listopada 2023 r. o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedsięwzięcia pod nazwą „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”, zwanym dalej Ogłoszeniem, w związku zaistniałą oczywistą pomyłką pisarską wprowadza się następujące zmiany:

1) W Regulaminie § 4 ust 11 pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) identyfikowalne i weryfikowalne, a zwłaszcza zarejestrowane w zapisach księgowych Beneficjenta/ów i określone zgodnie z zasadami rachunkowości;”

2) Pozostałe przepisy Ogłoszenia i Regulaminu pozostają bez zmian.

 

Dyrektor Instytutu
Jacek Gołębiowski14.11.2023

Ogłoszenie
Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 06 listopada 2023 r.
dotyczące przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie pod nazwą
„Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”.

W związku z prośbami podmiotów zainteresowanych złożeniem ofert w konkursie „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska” informujemy, że termin składania ofert za pośrednictwem generatora wniosków Witkac zostaje przedłużony do 17 listopada 2023 r. do godz. 15:00.

 

Dyrektor Instytutu
Jacek Gołębiowski08.11.2023

Ogłoszenie
z dn. 08.11.2023 r w sprawie zmiany Ogłoszenia
Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 6 listopada 2023 r.
o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedsięwzięcia pod nazwą
„Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”

Na podstawie art. 23 ust.4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2022 poz. 2463 z późn. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2023 poz. 718), Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego informuje, że w Ogłoszeniu Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 6 listopada 2023r. o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedsięwzięcia pod nazwą „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”, zwanym dalej Ogłoszeniem, wprowadza się następujące zmiany:

 1. pkt 2 Ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:
  „2. Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia
  Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego, a także oprogramowania wyłącznie dla placówek oświatowych znajdujących się w Bazie danych szkół prowadzonych przez Ośrodek Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) na dzień złożenia wniosku w planowanym konkursie. Wyłączeniu z zakresu przedmiotowego podlegają szkoły polskie tj. placówki przy polskich placówkach dyplomatycznych, działających na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. zm.).
  W związku z działaniami wojennymi lub trudną sytuacją polityczną z obowiązku podania numeru ORPEG zwolnione są placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Ukrainy i Białorusi oraz placówki na terenie Argentyny i Brazylii.”
 2. Pozostałe przepisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

Dyrektor Instytutu
Jacek Gołębiowski06.11.2023

OGŁOSZENIE
Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
z dnia z dnia 6 listopada 2023 r.
o otwartym konkursie ofert dotyczącym przedsięwzięcia pod nazwą
„Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”.

 1. Cel przedsięwzięcia

 2. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie w drodze otwartego konkursu oraz dofinansowanie ofert, które obejmują zadania wspierające rozwój języka polskiego poprzez realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska. 
 3. Zakres przedmiotowy przedsięwzięcia
  Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego, a także oprogramowania dla placówek oświatowych znajdujących się wyłącznie w Bazie danych szkół prowadzonych przez Ośrodek Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) na dzień złożenia wniosku w planowanym konkursie. Wyłączeniu podlegają szkoły polskie tj. placówki przy polskich placówkach dyplomatycznych, działających na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. zm.);
 4. Zakres podmiotowy przedsięwzięcia
  Zgodnie z art. 24 ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ofertę w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, może złożyć podmiot realizujący działania spójne z zadaniami Instytutu, o których mowa w art. 3 ust. 2, ww. ustawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. Instytut nie może udzielić wsparcia:
  1. osobie fizycznej;
  2. osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, w której osoba będąca członkiem jej organów zarządzających lub wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  3. odmiotowi, który:
   1. posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
   2. pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego, lub
   3. w okresie trzech lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Instytutem
 5. Obszar terytorialny przedsięwzięcia
  Brak ograniczeń obszarowych przedsięwzięcia.
 6. Termin realizacji przedsięwzięcia
  Złożone oferty w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane w terminie do 31 grudnia 2023 r.:
 7. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach konkursu wyniesie 2 900 000 zł.
  Wskazana wartość środków może ulec zmianie.
  Minimalna wartość dofinansowania dla jednej oferty wynosi 10 000 zł, a maksymalna 1 000 000 zł.
 8. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 9. Wkład własny w ofercie nie jest wymagany. Koszty administracyjne mogą stanowić maksymalnie 5% całkowitej wartości projektu.
 10. Ofertę w ramach otwartego konkursu należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków udostępnionego na stronie irjp.gov.pl w terminie od 08 listopada 2023 r. od godz. 15.00 do 14 listopada 2023 r. do godz. 15.00.
 11. W ramach konkursu dopuszcza się złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty.
 12. Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu to 30 listopada 2023 r. Termin może ulec zmianie.
 13.  

  Dyrektor Instytutu
  Jacek Gołębiowski

   

  Zał. nr 1 Regulamin konkursu ofert „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”.

     Regulamin otwartego konkursu ofert
  „Środki na realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska”.

  § 1. Postanowienia wstępne

  1. Konkurs ogłaszany jest przez Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie, zwanego dalej „Instytutem” na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz. U. z 2022, poz. 2463 z późn. zm.) dalej jako „ustawa” oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (Dz.U. 2023 poz. 718) dalej jako „rozporządzenie”.
  2. Podmiot zgłaszający się do otwartego konkursu ofert zobowiązany jest do zapoznania się z ogłoszeniem oraz regulaminem konkursu. Złożenie oferty w konkursie jest jednoznaczne
   z akceptacją regulaminu.

  § 2. Cel konkursu

  1. Celem konkursu jest wyłonienie w drodze otwartego konkursu oraz dofinansowanie ofert obejmujących realizację zadań, polegających na wspieraniu rozwoju języka polskiego poprzez realizację projektów innowacyjnych i cyfrowych z zakresu edukacji, nauki i budowy społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności w obszarze Programu GovTech Polska. Oferentem/Operatorem musi być podmiot zarejestrowany w Polsce, posiadający NIP, REGON, wpisany do KRS.
  2. Działania Oferentów muszą być spójne z zadaniami Instytutu. Należy do nich:
   1. inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego;
   2. wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii
    i Polaków zamieszkałych za granicą;
   3. wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki;
   4. wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego;
   5. upowszechnianie języka polskiego jako obcego;
   6. współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju języka polskiego za granicą.

  § 3. Złożenie wniosku

  1. Ofertę w ramach konkursu należy złożyć za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Generatora Ofert – w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie. Adres internetowy Generatora dostępny jest na stronie internetowej Instytutu www.irjp.gov.pl.
  2. Złożenie oferty za pośrednictwem systemu teleinformatycznego odbywa się za pomocą konta Oferenta założonego w systemie.
  3. Oferty złożone w terminie i w sposób zgodny z ogłoszeniem oraz regulaminem podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Na etapie wypełniania oferty w Generatorze nie jest wymagane składanie podpisów pod ofertą. Pisemną wersję oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta należy dostarczyć na etapie zawierania umowy o wsparcie.

  § 4. Oferty w ramach przedsięwzięcia:

  1. Każda oferta złożona w konkursie powinna dotyczyć wyłącznie jednego kraju.
  2. W ramach opisanych działań w harmonogramie należy wymienić:
   1. nazwę szkoły
   2. numer ORPEG
   3. miejscowość
   4. liczbę uczniów
  3. W kosztorysie należy wskazać w poszczególnych działaniach:
   1. nazwę szkoły,
   2. miejscowość,
   3. numer ORPEG,
   4. liczbę uczniów,
   5. liczbę urządzeń do zakupu,
   6. planowaną wartość urządzenia,
   7. łączną kwotę zakupu,
   8. wkład własny, jeśli zaplanowano.
  4. Planowana wysokość dofinansowania powinna zakładać zakup nie więcej niż jednej sztuki sprzętu komputerowego z oprogramowaniem służącego do nauki lub zarządzania placówką edukacyjną na każdą dziesiątkę uczniów.
  5. W przypadku szkół, których liczba uczniów jest mniejsza niż dziesięć osób można wnioskować o jedną sztukę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
  6. Wnioskowane dofinansowanie na zakup tablic interaktywnych/multimedialnych nie powinno przekraczać jednego urządzenia na szkołę.
  7. Wnioskowane dofinansowanie na zakup oprogramowania do zarządzania szkołą nie powinno przekraczać jednego na szkołę.
  8. Planowana wartość wnioskowanego dofinansowania:
   1. - dla jednej sztuki sprzętu komputerowego nie powinna przekraczać 3 500 zł.
   2. - dla jednej tablicy multimedialnej nie powinna przekraczać 10 000 zł.
   3. - dla oprogramowania do zarządzania szkołą nie powinna przekraczać 10 000 zł.
  9. Wsparcie w ramach Przedsięwzięcia może być realizowane w ramach projektów rocznych (w 2023 r.) oraz dotyczyć wyłącznie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej, uczęszczających do placówek oświatowych poza granicami kraju.
  10. Zaleca się przed złożeniem oferty sprawdzić aktualność danych (w szczególności nazwa placówki oświatowej/organizacji oraz dane kontaktowe, w tym e-mail).
  11. Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia są koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu, w tym:
   1. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
   2. zakup tablic interaktywnych/multimedialnych wraz z oprogramowaniem;
   3. zakup oprogramowania do zarządzania szkołą
   4. z tym zastrzeżeniem, że spełniają łącznie poniższe kryteria:
   1. poniesione w terminie realizacji działania;
   2. niezbędne do realizacji oferty i osiągnięcia jego rezultatów;
   3. spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami;
   4. identyfikowalne i weryfikowalne, a zwłaszcza zarejestrowane w zapisach księgowych Oferenta/ów i określone zgodnie z zasadami rachunkowości;
   5. spełniające wymogi mającego zastosowanie prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych; – udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym.
  12. Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 5,00% całkowitej wartości projektu. Są to koszty pośrednio związane z realizacją działania, niezbędne do osiągnięcia celu. Należą do nich:
   1. wynagrodzenie koordynatora zadania i inne koszty osobowe związane z realizacją zadania; 
   2. usługi księgowe; 
   3. obsługa prawna projektu; 
   4. usługi pocztowe i kurierskie, koszty korzystania z telefonu, Internetu; 
   5. koszty bankowe; 
   6. materiały promocyjne; 
   7. usługi związane z tłumaczeniem dokumentów projektowych; 
   8. inne usługi, zakupy, koszty transportu itp. niezbędne do realizacji zadania. 
  13. Kosztami niekwalifikowalnymi są koszty niezwiązane z realizacją oferty niezgodne z umową o realizację oferty lub niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Za wydatki niekwalifikowalne uważa się w szczególności wydatki z tytułu:
   1. zadłużenia i kosztów obsługi zadłużenia;
   2. kar i grzywien;
   3. rezerw na straty i ewentualne przyszłe zobowiązania;
   4. odsetek od zadłużenia;
   5. strat związanych z wymianą walut;
   6. zakupu nieruchomości (grunty, budynki);
   7. inwestycji związanych z budową nowych obiektów;
   8. podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
   9. danin publicznych (m.in. podatków i opłat), z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
   10. nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób związanych z obsługą przedsięwzięcia i jego zarządzaniem;
   11. kosztów leczenia pracowników Oferenta;
   12. kosztów wydatkowanych niezgodnie z warunkami umowy;
   13. kosztów poniesionych po terminie kwalifikowalności kosztów określonym w umowie zawartej z Oferentem.

  § 5. Ocena formalna wniosków

  1. Oferty, które zostaną złożone podlegają ocenie formalnej.
  2. Ocena formalna oferty obejmuje zgodność oferty z wymogami określonymi w § 3 rozporządzenia oraz weryfikację poprawności złożonych podpisów. Ocena formalna oferty nie obejmuje weryfikacji poprawności informacji zawartych w ofercie, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia. Weryfikacji podczas oceny formalnej podlegają podane w ofercie następujące informacje:
   1. dane Oferenta:
    1. nazwa albo imię (imiona) i nazwisko,
    2. adres siedziby albo adres zamieszkania,
    3. adres do korespondencji,
    4. adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
    5. numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny REGON albo numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
   2. dane osoby uprawnionej do reprezentacji i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Oferenta:
    1. imię (imiona) i nazwisko,
    2. numer PESEL,
    3. adres do korespondencji;
    4. nazwę zadania;
    5. planowany termin realizacji przedsięwzięcia;
    6. opis realizacji przedsięwzięcia;
    7. zasoby kadrowe, rzeczowe lub finansowe Oferenta, które będą wykorzystywane do realizacji przedsięwzięcia;
    8. informacja o wcześniejszej działalności Oferenta, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju języka polskiego za granicą;
    9. informacje dotyczące wkładu własnego – o ile jest zawarty we wniosku.
   3. Do oferty dołącza się:
    1. zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, wydane w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia oferty (Dopuszcza się możliwość dołączenia informacji pobranej ze strony internetowej GUS, jest ona potwierdzeniem wpisu w rejestrze REGON);
    2. oświadczenie o braku zachodzenia przesłanek określonych w art. 24 ust. 2 ustawy;
    3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344), w szczególności na adres poczty elektronicznej Oferenta;
    4. kosztorys przedsięwzięcia wg załączonego wzoru;
    5. pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika;
    6. podpisane przez dyrektora szkoły oświadczenie o liczbie uczniów na dzień składania oferty.
   4. Po ocenie formalnej wniosków, Instytut wezwie Oferentów do usunięcia błędów formalnych w terminie 7 dni.  W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych, oferty ocenione negatywnie pod względem formalnym podlegają odrzuceniu bez przeprowadzania oceny merytorycznej.
   5. Następnie oferty, które zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym, kierowane są do oceny merytorycznej.

§ 6. Ocena merytoryczna ofert

 1. Ocena odbywa się na podstawie kryteriów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie wsparcia udzielanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
 2. Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:

Lp.

Kryteria oceny

Skala punktowa

I.

Potencjał Oferenta, w tym zasoby kadrowe, rzeczowe lub finansowe Oferenta oraz doświadczenie Oferenta, w szczególności w zakresie wspierania rozwoju języka polskiego za granicą, do zrealizowania przedsięwzięcia.

10 pkt.

II.

Adekwatność opisu realizacji przedsięwzięcia do założonego celu przedsięwzięcia.

20 pkt.

III.

Zgodność oferty z zakresem przedmiotowym i podmiotowym przedsięwzięcia.

20 pkt.

IV.

Adekwatność kosztorysu przedsięwzięcia do celu i zakresu przedmiotowego i podmiotowego przedsięwzięcia.

50 pkt

Łączna ocena

100 pkt.

§ 7. Wytyczne dotyczące oceny merytorycznej projektu

 1. Projekt powinien stanowić spójną, przemyślaną całość, z której wynikać będzie właściwy cel oferty do realizowania w ramach przedsięwzięcia. Komisja ocenia projekt pod względem zgodności z celami i jak najlepszym efektem zaplanowanych rezultatów.
 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość zaplanowanych kosztów i poprawność kalkulacji planowanych wydatków.
 3. Wkład własny finansowy podmiotu ubiegającego się o wsparcie jest brany pod uwagę przy ocenie oferty. Zasoby (rzeczowe i osobowe) zaangażowane na rzecz projektu po stronie beneficjenta niefinansowane z dotacji są wyceniane w budżecie projektu i również są brane pod uwagę przy ocenie oferty.
 4. Należy wybrać w Generatorze ofert kraj, do którego mają być skierowane działania.
 5. Koszty wynagrodzeń są ponoszone na podstawie pisemnej umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej:
  1. przy umowach o pracę koszty wynagrodzeń dokumentowane są listami płac z wyodrębnieniem kwot pochodzących z dotacji;
  2. przy umowach zlecenia i innych umowach cywilnoprawnych koszty wynagrodzeń dokumentowane są umowami oraz rachunkami do tych umów;
  3. koszty wymagane przez prawo takie jak podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są traktowane jako część wynagrodzenia;
  4. Pozostałe koszty mogą być ponoszone w szczególności na podstawie faktur, rachunków, polis ubezpieczeniowych itp.
  5. Wkład własny niefinansowy (osobowy lub rzeczowy) może zostać rozliczony w szczególności na podstawie:
  6. umowy użyczenia (wkład rzeczowy),
  7. oświadczenia Oferenta lub partnera o wykorzystanych w realizacji oferty zasobach rzeczowych wraz z ich aktualną wyceną (wkład rzeczowy),
  8. umowy partnerskiej (wkład rzeczowy i osobowy),
  9. umowy wolontariackiej (wkład osobowy),
  10. oświadczenia osoby wykonującej usługi na rzecz Oferenta wraz z aktualną wyceną świadczonych usług (wkład osobowy).
 6. W przypadku, kiedy Oferent nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie koszty wskazane w kosztorysie są kosztami brutto, co oznacza, że w takiej sytuacji podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym. Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wraz ze sprawozdaniem z realizacji oferty.
 7. Natomiast w sytuacji, kiedy Oferent jest uprawniony do odzyskania podatku VAT, ustala w kosztorysie koszty netto w tym zakresie. Podatek VAT jest w takiej sytuacji kosztem niekwalifikowalnym.

§ 8. Realizacja oferty we współpracy z innymi podmiotami

 1. Jeżeli Oferent planuje realizację określonej części zadania przez podmiot niebędący stroną umowy (w szczególności przez organizację polonijną działającą za granicą), w Planie i harmonogramie działań (część III. 4 oferty) należy wskazać (w kolumnie: Organizacja/środowisko polonijne lub polskie realizujące część działania) podmiot, który będzie partnerem w realizacji działań podając jego dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail) oraz określić, jaka część działania będzie przez niego realizowana (w kolumnie: Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy). Partnerstwo, szczególnie z organizacją polonijną, nie jest obowiązkowe, ale w przypadku realizacji wielu działań jest wskazane i jest brane pod uwagę w trakcie oceny oferty.
 2. Jeżeli oferta zakłada przekazanie środków partnerowi/organizacji polonijnej przed realizacją działań przez tych partnerów, Oferent po podpisaniu umowy z Instytutem, jest zobowiązany:
  1. w ciągu 14 dni do przekazania informacji tym organizacjom polonijnym o uzyskanych przeznaczonych dla nich środkach,
  2. w ciągu 30 dni od poinformowania organizacji polonijnych do przekazania przeznaczonych dla nich środków.
 3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie tego terminu do 60 dni, po przedstawieniu przez Oferenta uzasadnienia.
 4. Późniejsze przekazanie środków (w formie refundacji) jest możliwe:
  1. - na podstawie pisemnej prośby organizacji polonijnej,
  2. - po uzgodnieniach pomiędzy Zleceniobiorcą a organizacją polonijną o przekazywaniu środków w transzach.
 5. Niewywiązanie się przez Zleceniobiorcę w terminie z powyższych obowiązków tj. niepoinformowanie Partnerów wskazanych w Ofercie o przyznaniu środków finansowych przeznaczonych dla nich lub nieprzekazanie tych środków w terminie może skutkować uznaniem części kosztów za niekwalifikowalne.

§ 9. Praca komisji i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Tryb pracy Komisji został określony w rozporządzeniu. Komisja może rekomendować udzielenie dotacji w wysokości odpowiadającej całości lub części wnioskowanej kwoty.
 2. W przypadku zredukowania wnioskowanej kwoty dotacji, Komisja wskaże kategorie/rodzaje działań, których dotyczy redukcja, a Oferent zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy, do modyfikacji oferty z zachowaniem standardów wykonania zadania objętego dofinansowaniem.
 3. Komisja konkursowa przedstawia protokół końcowy dyrektorowi Instytutu.
 4. Dyrektor Instytutu podejmując decyzję w zakresie udzielenia dotacji lub odmowy udzielenia dotacji bierze pod uwagę rekomendacje komisji konkursowej.
 5. Dyrektor Instytutu po ogłoszeniu wyników konkursu zawiera z Oferentem, którego oferta została wybrana, umowę dotacyjną na realizację przedsięwzięcia, którego dotyczył konkurs.
 6. Oferent zobligowany jest do podpisania umowy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 7. Niepodpisane przez Oferenta umowy w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z realizacji oferty.

§ 10. Zmiany w umowie na realizację oferty

W toku realizacji oferty i w ramach przyznanej kwoty dotacji dopuszcza się, bez konieczności powiadamiania Instytutu, wprowadzenie zmian w kosztorysie polegających na zmianach poszczególnych pozycji kosztorysu do 10%. Jeżeli zmiany przekraczają wyznaczony poziom, Oferent występuje do Instytutu o zgodę na dokonanie zmian oraz zawarcie aneksu do umowy.

§ 11. Promocja realizowanej oferty

Obowiązki zleceniobiorcy określa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Dodatkowo Oferent zobowiązany jest do informowania na zakupionych materiałach i dostępnych kanałach informacyjnych dot. złożonej oferty informacji – „Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki”.

§ 12. Istotne postanowienia warunków umowy

 1. Wzór umowy zostanie opublikowany na stronie irjp.gov.pl oraz udostępniony Oferentowi w Generatorze wniosków o czym zostanie poinformowany w wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej, który został podany podczas rejestracji w ofercie.
 2. Po otrzymaniu informacji o udostępnieniu Umowy, do obowiązków Oferenta należy:
  1. sprawdzenie poprawności danych zawartych w Umowie (Oferent powinien sprawdzić dane adresowe i bankowe, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Instytutowi);
  2. uzupełnienie danych Oferenta (osoba Reprezentująca, numer konta bankowego, harmonogram płatności);
  3. przesłanie podpisanej Umowy do Instytutu. Po przesłaniu Umowy w systemie do Instytutu, jego pracownik weryfikuje treść Umowy i zmienia jej status na „Złożony”, a następnie przesyła drogą mailową na adres Oferenta.
 3. Po ogłoszeniu wyników do obowiązków Oferenta należy:
  1. podpisanie i wysłanie przez Oferenta trzech wydrukowanych egzemplarzy Umowy oraz oferty (stanowiącej załącznik do umowy) zgodnie z zasadami reprezentacji w miejscach wskazanych do podpisu. Oferent wskazuje osobę̨ do reprezentacji, która będzie zawierała w imieniu danej instytucji umowę o finansowanie. Jeżeli nie będzie to Organ uprawniony do reprezentacji, to dla pełnomocnika należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo;
  2. w przypadku zawierania umowy w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego) – przesłanie do Instytutu drogą mailową na wskazany do kontaktu adres wraz z podpisaną ofertą (stanowiącą załącznik do umowy).

§ 13. Oświadczenia i załączniki dołączane do oferty

 1. Wymagane są następujące oświadczenia:
  1. Oferent oświadcza, że w dniu składania oferty nie otrzymał dofinansowania z innych źródeł na sfinansowanie kosztów przedstawionych w niniejszej ofercie ze środków dotacji,
  2. Oferent oświadcza, że w dniu składania oferty wystąpił/ nie wystąpił/ planuje wystąpić/ nie planuje występować o środki z innych źródeł publicznych/ niepublicznych na dofinansowanie działań przedstawionych w niniejszej ofercie,
  3. Oferent zobowiązuje się – w przypadku decyzji o dofinansowaniu oferty w niniejszym konkursie – do poinformowania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego o uzyskaniu dofinansowania z innych źródeł na sfinansowanie całości lub części tego przedsięwzięcia,
  4. Podmiot jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie,
  5. Oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych,
  6. Oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  7. Dane Oferenta podane w ofercie są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją,
  8. Wszystkie podane w ofercie oraz w jej załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
  9. Oferent nie jest w stanie likwidacji ani upadłości,
  10. Oferent, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach udziału w otwartym konkursie ofert na realizację przedsięwzięcia, zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.; zwanym dalej: „RODO”) oraz z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
  11. W zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Oferent którego dane osobowe udostępniono w ofercie, zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Mari Kolbego, zawartą w Regulaminie Konkursu oraz klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu.
  12. Oferta zawiera wyłącznie dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu oferty i nie zawiera „szczególnych kategorii” danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO – dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby, której dane dotyczą.
  13. Ofertę podpisała osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
  14. Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów są zgodne z oryginałami.
  15. Oferent oświadcza, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 2 ustawy o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Mari Kolbego;
  16. Oferent oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w szczególności na adres poczty elektronicznej Oferenta;
  17. Oferent potwierdza poinformowanie podmiotów wskazanych w kolumnie Organizacja/środowisko polonijne lub polskie realizujące część działania o rodzaju i wysokości wnioskowanego wsparcia.

§ 14. Obowiązki sprawozdawcze

 1. Oferent składa sprawozdanie końcowe z wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji oferty.
 2. Instytut może wezwać Oferenta do złożenia sprawozdania częściowego z wykonywania oferty. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia sprawozdania w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
 3. Na etapie rozliczenia Oferent będzie zobowiązany dodatkowo do przedstawienia liczby odbiorców zadania – określona będzie na podstawie listy uczniów lub uczestników przedsięwzięcia.

§ 15. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
 2. Dane będą wykorzystywane w następujących celach:
  1. realizacji celów Konkursu  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. e RODO) –„działanie realizowane w interesie publicznym”;
  2. realizacji umów zawieranych w ramach Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
  3. realizacji obowiązków prawnych Instytutu związanych z Konkursem, np. prowadzenia dokumentacji rachunkowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”;
  4. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Instytutu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  5. realizowania działań promocyjnych Konkursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 3. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Konkursie. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w Konkursie oraz brakiem możliwości realizacji celów Konkursu. Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 4. Dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny dla realizacji ww. celów tj. w szczególności:
  1. przez okres realizacji przedsięwzięcia;
  2. przez okres rozpatrywania ofert lub do momentu ich usunięcia z Systemu przez osoby składające oferty (dane osób, których ofert nie rozpatrzono pozytywnie);
  3. przez okres wynikający z przepisów prawa (dane, które Instytut musi przechowywać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, np. dane rachunkowe);
  4. przez okres dokonywania ewentualnych innych niezbędnych rozliczeń (dane wszystkich osób zaangażowanych w realizację Przedsięwzięcia);
  5. przez okres realizacji działań promocyjnych Konkursu;
  6. przez okres upływu roszczeń (terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny).
 5. Osoba, której dane dotyczą, może złożyć do Instytutu wniosek o:
  1. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych);
  2. sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO);
  3. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.
 6. Niezależnie od praw wymienionych wyżej osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest:
  1. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub
  2. zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom zaangażowanym w realizację Konkursu;
  2. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;
  3. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Instytutu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze) oraz
  4. innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).
 9. W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywać się będzie ono z zachowaniem wymagań, określonych w rozdziale V RODO.
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iod@irjp.gov.pl) lub na adres siedziby Instytutu.

§ 16. Postanowienia końcowe:

 1. W sytuacjach nieuregulowanych w dokumentacji konkursowej rozstrzygnięcie wydaje Dyrektor Instytutu po przeanalizowaniu sytuacji.
 2. W przypadku nieprawidłowości w realizacji umowy Dyrektor Instytutu może nałożyć kary zgodnie z zapisami umowy oraz wypowiedzieć umowę wzywając do zwrotu całości dofinansowania.
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1467759 RAZY