IRJP: Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą
WYDARZENIA POLONIJNEZGŁOŚ WYDARZENIE POLONIJNE

ZAREJESTROWANYCH WYDARZEŃ: 22

WSZYSTKIE ZGŁOSZONE WYDARZENIA


V Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej


KRAJ

Wielka Brytania
ORGANIZACJA Polska Akademia Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie
KONTAKT EMAIL aleksandra.jedryszek@passhlondyn.eu
MIEJSCOWOŚĆ Londyn
MIEJSCE Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny 238-246 King St, London W6 0RF, Wielka Brytania oraz on-line
POCZĄTEK   2023-11-26
GODZINA   12:00:00
ZAKOŃCZENIE   2023-11-26
WARUNKI UCZESTNICTWA
CHARAKTER WYDARZENIA NIEKOMERCYJNE - BEZPŁATNE
OPIS Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej podejmuje tematy związane z edukacją i warsztatem pracy nauczyciela polonijnego. Podczas wydarzenia wygłoszone zostaną wykłady przez specjalistów z zakresu glottodydaktyki, pedagogiki, dydaktyki, metodyki, logopedii oraz psychologii, a także cztery warsztaty.
W ramach V MDEP odbędą się również wydarzenia towarzyszące:
1. Zaprezentowany zostanie cykl reportaży pt. „OSOBOWOŚĆ POLONIJNA ROKU”, które przybliżą ciekawe postacie polonijnej społeczności z różnych krajów.
2. Rozstrzygnięty zostanie MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA UCZNIA ROKU „PATRON SZKOŁY – MOIM MISTRZEM I AUTORYTETEM” EDYCJA IV ”.
3. Rozstrzygnięty zostanie MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA POLONIJNEGO ARTYSTĘ ROKU "KREATORZY UCZUĆ I WYOBRAŹNI" EDYCJA III.
4. Rozstrzygnięty zostanie MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA NAUCZYCIELI „CZTERY PORY ROKU – INSPIRUJĄCE LEKCJE” EDYCJA II.
5. Zaprezentowana zostanie wystawa fotograficzna Polska w Kadrze: Odkrywanie Piękna i Dziedzictwa.
6. W ramach wymiany dobrych praktyk zaprezentowane zostaną wywiady z absolwentami, nauczycielami, dyrektorami szkół polonijnych na świecie.
Tematyka wykładów:
Ja i rówieśnicy – językowa kreacja relacji szkolnych w pracach dzieci z rodzin migracyjnych - prof. dr hab. Aneta Lewińska
„Szkoła przyszłości to skomplikowana sprawa” – refleksje o efektywnej edukacji polonistycznej w kontekście badań nad wielojęzycznością i wielokulturowością" - dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG
W stronę pozytywnej edukacji językowej. Dobrostan uczących się i nauczających w kulturowym kontekście zajęć z języka polskiego jako odziedziczonego/języka pochodzenia - prof. dr hab. Przemysław Gębal
Mix kulturowy, czyli nasza teraźniejszość - dr hab. Mirosław Pęczak - prof. UW
Lęk w etiologii agresywnych zachowań uczniów - dr Ewa Wojtowicz
Lepsza polszczyzna: jak mówić profesjonalnie - mgr Mirosław Szcześniak
Magiczny teatrzyk Kamishibai jako sposób na efektywną pracę z tekstem literackim - mgr Grażyna Kowalczyk-Borończyk
Tworzenie środowiska, w którym współpraca będzie normą - mgr Mirosława Lipka.
STRONA WWW http://passhlondyn.eu
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE https://www.facebook.com/PASSH.London
UWAGI Forma hybrydowa wydarzenia.
GRAFIKA WYDARZENIA


PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497993 RAZY×