IRJP: Polskie Gimnazjum w Rezekne obchodzi swoje 30-lecie!
NOWOŚCI W INSTYTUCIEŁotwa    2023-11-17

Polskie Gimnazjum w Rezekne obchodzi swoje 30-lecie!

Polskie Gimnazjum w Rezekne obchodzi dziś swoje 30-lecie! Z tej okazji szkoła przygotowała bogaty program jubileuszu, w których uczestniczą przedstawiciele Ambasady RP w Rydze, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, a także władze szkoły Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, goście, nauczyciele i uczniowie.

Dzień rozpoczęła msza święta w intencji Polskiego Gimnazjum w Rezekne. Następnie goście uczestniczyli w koncercie "Sto lat moja szkoło!" oraz otwarciu na terenie placówki "Muzeum Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne".

Uczniowie przygotowali także specjalnie na tą okazję lekcję "Śladami moich szkolnych lat" - podczas której w roli uczniów, w szkolnych ławkach zasiedli zaproszeni goście.

Przesyłamy serdeczne urodzinowe życzenia dla całej społeczności szkoły w Rzeżycy!Państwowe Gimnazjum Polskie w Rēzekne

Rezekne jest piątym co do wielkości miastem na Łotwie. Liczy 37 200 mieszkańców, głównie Rosjan (49,4%) następnie Łotyszy (43,7%). Rezekne (Rzeżycę) zamieszkuje również społeczność polska – około 1000 osób (2,7% ludności miasta). Miasto to węzeł komunikacyjny oraz centrum gospodarcze i kulturowe środkowej części Łatgalii.

Państwowe Gimnazjum Polskie w Rēzekne (łot. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija) – szkoła średnia w Rzeżycy na Łotwie, działająca w systemie bilingwalnym, jedyna polska szkoła w tym mieście.

Przed II wojną światową w Rzeżycy istniało gimnazjum, którym kierowała polska aktywistka Olga Tallat-Kiełpsz. Placówka została zamknięta w 1941 roku. Po ponownym włączeniu Łotwy w skład Związku Sowieckiego po 1945 roku nie istniała już ani jedna polska szkoła w mieście. Polskość w Rzeżycy odrodziła się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku.

Polska szkoła początkowa w Rzeżycy została otwarta 1 września 1993 roku przy ulicy Kaļķu 12. Uczyło się w niej wówczas 22 uczniów. W marcu 1997 roku szkoła została akredytowana jako szkoła podstawowa i przeniosła swoją siedzibę do przebudowanych pomieszczeń przedszkola przy Lubānas ielā 49, gdzie znajduje się do dzisiaj. We wrześniu 2002 roku placówkę przekształcono w szkołę średnią, zaś w czerwcu 2010 roku przywrócono jej przedwojenną nazwę Państwowe Gimnazjum Polskie w Rēzekne.

W szkole pracują zarówno nauczyciele miejscowi, jak i przesłani przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Zagranicą w Warszawie. Zajęcia w szkole są prowadzone po polsku i łotewsku, język rosyjski jest zaś przedmiotem dodatkowym. Placówka funkcjonuje pod patronatem Kuratorium Miasta Rēzekne, na podstawie umowy polsko-łotewskiej o szkolnictwie i uważana jest za jedną z najlepszych szkół w skali kraju. Uczniowie szkoły regularnie zajmują zaszczytne miejsca na miejskich, regionalnych, państwowych i międzynarodowych olimpiadach, konkursach i przeglądach.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole pracowało73 nauczycieli w tym 5 nauczycieli z Polski. W szkole uczy się obecnie 615 uczniów w 25 zespołach klasowych. Działają również 2 grupy dzieci 5–6 letnich ( uczęszcza 48 dzieci)

Po ukończeniu klasy IX wydaje się zaświadczenie ukończenia szkoły podstawowej, po ukończeniu klasy 12 uczniowie dostają świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz certyfikaty zdanych zcentralizowanych egzaminów z matematyki, języka łotewskiego oraz wybranego języka obcego.


Zdjęcia: Stanisław Świętek
Opracowanie: Centrum Medialne IRJP


DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

POSŁUCHAJ TEKSTU ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE / CZYTA SYNTEZATOR MOWY
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1467746 RAZY×