IRJP:
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU - PROGRAMY, KONKURSY, NABORY


DEBATA
BYĆ POLAKIEM W UK
CZY TO POWÓD DO DUMY?

Debata w Parlamencie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


DEBATA - CZYTAJ WIĘCEJ


O INSTYTUCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI


Instytut został powołany na mocy Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Prezydent RP podpisał Ustawę 15 listopada 2022 r. Powołanie Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego przez Ministra Edukacji i Nauki miało miejsce 15 grudnia 2022 r.

W dniach 5-9 lipca 2023 roku odbył się Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Z całeego świata do Jachranki pod Warszawą przybyli nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą oraz propagatorzy polskiej kultury. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Kongres honorowym patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

600 gości z 40 krajów, z wszystkich kontynentów, m.in. z Chin, Indii, Australii, Ameryki Północnej i Południowej i wielu krajów europejskich. Kongres miał na celu wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, a także pomóc organizatorom w określeniu konkretnych zadań, zmierzających do wsparcia Polaków mieszkających za granicą w dziedzinie nauczania języka polskiego i promocji rodzimej kultury w świecie.


PORTAL INTERNETOWY KONGRESUBADANIA NAUKOWE
NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
HISTORIA - TERAŹNIEJSZOŚĆ - DOSTĘPNYCH ARTYKUŁÓW: 0

BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ


PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497923 RAZY×