INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
DEBATA
BYĆ POLAKIEM W UK
CZY TO POWÓD DO DUMY?

Debata w Parlamencie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej


DEBATA - CZYTAJ WIĘCEJ
Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ogłasza konkurs "Szacunek i odwaga. Rodzina Ulmów i ja." dla młodzieży polonijnej i polskiej mieszkającej za granicą, chcąc zachęcić jego uczestników do refleksji nad tym, w jaki sposób losy Rodzina Ulmów może inspirować nie tylko rodaków żyjących w Polsce, ale każdego, komu bliskie są wartości kręgu kultury chrześcijańskiej, pojęć i postaw ukształtowanych przez nią na przestrzeni ponad dwóch tysięcy lat, a mającej swe źródła w antyku.

Nagrodą będzie wycieczka do Polski, w programie której znajdzie się Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Dodatkowym elementem nagrody będzie udział w szkoleniach-warsztatach: dziennikarskich, fotograficznych, filmowych. Materiały powstałe w trakcie ich trwania zostaną wykorzystane w mediach elektronicznych Instytutu, co będzie kolejną formą wyróżnienia zwycięzców konkursu.

WIĘCEJ O KONKURSIE
NARODOWE CZYTANIE w Instytucie Rozwoju Języka Polskiego
AKTUALNE NABORYDZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU - PROGRAMY, KONKURSY, NABORY
O INSTYTUCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI


Instytut został powołany na mocy Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Prezydent RP podpisał Ustawę 15 listopada 2022 r. Powołanie Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego przez Ministra Edukacji i Nauki miało miejsce 15 grudnia 2022 r.

W dniach 5-9 lipca 2023 roku odbył się Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Z całeego świata do Jachranki pod Warszawą przybyli nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą oraz propagatorzy polskiej kultury. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

Kongres honorowym patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

500 gości z 40 krajów, z wszystkich kontynentów, m.in. z Chin, Indii, Australii, Ameryki Północnej i Południowej i wielu krajów europejskich. Kongres miał na celu wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, a także pomóc organizatorom w określeniu konkretnych zadań, zmierzających do wsparcia Polaków mieszkających za granicą w dziedzinie nauczania języka polskiego i promocji rodzimej kultury w świecie.


PORTAL INTERNETOWY KONGRESU

POLONIA O SOBIE

"Polonia o sobie" to cykl prezentacji środowisk polonijnych w świecie. Nagrania dokonane zostały w trakcie I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego.O Polonii australijskiej opowiada Małgorzata Kwiatkowska z Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Prezydium Rady Polonii Świata.O Polonii australijskiej opowiada Elżbieta Cesarska z Komisji Oświatowej Polonii Australijskiej, Polskiej Szkoły Sobotniej Dzielnic Północnych Sydney, Domu Polskiego w Ashfield.O Polonii w Szwajcarii opowiada Anita Pacha z Polskiej Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bazylei, Polsko-Szwajcarskiego Instytutu Kultury i Edukacji.


Realizacja © Centrum Medialne IRJP
BADANIA NAUKOWE
NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
HISTORIA - TERAŹNIEJSZOŚĆ - DOSTĘPNYCH ARTYKUŁÓW: 119

DZIAŁ TWORZONY WE WSPÓŁPRACY Z PORTALEM POLONII
Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ