IRJP:
WYDARZENIA POLONIJNE - ZGŁOSZENIAPoinformuj o wydarzeniu polonijnym, którego jesteś organizatorem

Jeżeli jesteś organizatorem wydarzenia polonijnego promującego narodowe wartości, język, kulturę czy historię, zgłoś go do bazy Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Poinformujemy o nim Polaków na całym świecie. To skonsoliduje nasze wysiłki na rzecz propagowania polskości i da dobry przykład czy też inspirację innym.

Może to być spotkanie, koncert, otwarty projekt. Preferencje mają organizacje polonijne i polskie poza granicami kraju oraz działające w ojczyźnie na rzecz rodaków, bez względu na miejsce ich zamieszkania.

W tym celu udostępniamy w portalu internetowym IRJP formularz zgłoszeniowy. Zastrzegamy sobie jednocześnie prawo do weryfikacji i ewentualnego niepublikowania informacji, gdyby były sprzeczne z misją Instytutu.

Dopuszczamy przedsięwzięcia komercyjne, ale wyłącznie takie, z których dochód przeznaczony będzie na sfinansowanie imprezy lub projektu, ewentualnie w transparentny sposób zasili realizację celów statutowych organizatora.

Zgłoszeń może dokonywać wyłącznie organizator wydarzenia, lub osoba przez niego upoważniona, co związane jest z troską o prawdziwość i rzetelność przekazywanych informacji.

Wraz ze zgłoszeniem możesz wystąpić o patronat honorowy IRJP - kliknij w klawisz poniżej i zapoznaj się z regulaminem..


PATRONAT HONOROWY IRPJ
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497938 RAZY×