IRJP: Wizyta dyrekcji MEN w Instytucie
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-03-08

Wizyta dyrekcji MEN w Instytucie

W dn. 8 marca 2024 r. w Instytucie Kolbego gościła delegacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, na czele z ministrą Joanną Muchą. 

Instytut Rozwoju Języka Polskiego jest jednostką nadzorowaną przez MEN, dlatego delegacja zapoznała się z obecnym stanem prac związanych z rozliczeniami zeszłorocznych wydatków i tworzonym planem działalności na rok bieżący.

W spotkaniu roboczym uczestniczyło kierownictwo Instytutu na czele z dyrektor Urszulą Starakiewicz-Krawczyk, a MEN reprezentowali m.in.: Joanna Mucha, sekretarz stanu oraz Robert Bartold, dyrektor generalny.

Podsumowanie 2023 roku

W Instytucie Rozwoju Języka Polskiego trwają prace związane z rozliczeniem środków przyznanych beneficjentom na przedsięwzięcia zrealizowane w 2023 roku, sfinansowane przez Instytut ze środków MEN.

W 2023 roku, w ramach działalności ustawowej, Instytut dofinansowywał działalność polską i polonijną za granicą, w zakresie nauczania i promocji języka polskiego, za pośrednictwem trzech konkursów, naboru ciągłego wniosków oraz własnych inicjatyw.

W 2023 roku Instytut Kolbego, ze środków z budżetu państwa, dofinansował ponad 220 przedsięwzięć, w efekcie czego:

  • wśród odbiorców bezpośredniego wsparcia znalazło się 838 szkół polonijnych za granicą
  • ponad 8600 polskich dzieci mieszkających za granicą wzięło udział w wypoczynku letnim, koloniach i wycieczkach
  • wśród inicjatyw własnych Instytutu należy wymienić dobrze przyjęty I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, zorganizowany w lipcu 2023 r., w którym wzięło udział ponad 500 uczestników z całego świata, a także, przeprowadzone również po raz pierwszy, spotkanie nauczycieli i młodzieży polonijnej w UK w Brytyjskim Parlamencie, które odbyło się we wrześniu minionego roku
  • według szacunków, tylko poprzez prowadzone w 2023 roku konkursy, Instytut przekazał wsparcie dla dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, mieszkających poza granicami Polski i uczących się języka polskiego, w liczbie ponad 130 000 osób.

Plany na 2024 rok

Obecnie Instytut prowadzi intensywne prace zmierzające do zatwierdzenia planu działalności na 2024 rok. Po zakończeniu procedur formalnych i przyznaniu dotacji z MEN, Instytut poinformuje społeczność polonijną i polską za granicą o możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe na działalność w roku bieżącym.
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1398447 RAZY×