IRJP: Dyrektor IRJP w Sejmie i Senacie RP
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-04-18

Dyrektor IRJP w Sejmie i Senacie RP

Dyrektor Urszula Starakiewicz-Krawczyk uczestniczyła we wtorek 16 kwietnia w pierwszym posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej ds. kształcenia Polaków mieszkających za granicą. Podsumowała działalność IRJP w minionym roku i zaprezentowała tegoroczne plany

Zapowiedziała uruchomienie już wkrótce środków na dofinansowanie szkół oraz wypoczynek letni dzieci i młodzieży. Zapewniła, że w zasadach rozliczania dotacji dla szkół w 2024 r., Instytut nie będzie wymagał przedstawiania legitymacji uczniów. Raz jeszcze podkreśliła, że Instytut pozostaje otwarty na głosy, sugestie i uwagi środowisk polonijnych.

Z kolei w środę 17 kwietnia, dyr. Starakiewicz-Krawczyk gościła w Senacie, podczas posiedzenia komisji spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą. W trakcie obrad prezentowany był dorobek wiodących ośrodków naukowych, zajmujących się problematyką polonijną oraz rekomendacje dla programowania polityki publicznej w tej sferze.

Dyrektor IRJP zapowiedziała, że Instytut będzie korzystał w swojej działalności z zaprezentowanych wniosków i sugestii.
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1433973 RAZY×