IRJP: Marcin Górski Zastępcą Dyrektora Instytutu Kolbego
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-05-21

Marcin Górski Zastępcą Dyrektora Instytutu Kolbego

Marcin Górski został powołany przez Dyrektor Urszulę Starakiewicz-Krawczyk na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Zastąpił na tym stanowisku Annę Chrościcką.

Marcin Górski jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, na którym ukończył specjalizację „Marketing Polityczny”. Studiował również na włoskim Uniwersytecie w Bolonii w ramach stypendium Erasmusa.

Przez blisko 15 lat związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2011-2016 pełnił funkcję Wicekonsula w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie. Od 2017 do 2024 r. pracował jako Główny Specjalista w strukturach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

16 maja 2024 r. został powołany przez Dyrektor Urszulę Starakiewicz-Krawczyk na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. 

O INSTYTUCIE

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego powołany został na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. Zadania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego wynikające z ustawy:

  1. inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego;
  2. wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą;
  3. wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki;
  4. wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego;
  5. upowszechnianie języka polskiego jako obcego;
  6. współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju języka polskiego za granicą.

 
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1467732 RAZY×