IRJP: Komunikat w sprawie zmiany Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego o otwartym konkursie ofert dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023” z dn. 20.04.2023 r.
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA


Instytut Rozwoju Języka Polskiego    2023-05-09

Komunikat w sprawie zmiany Ogłoszenia Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego o otwartym konkursie ofert dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023” z dn. 20.04.2023 r.

Dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego informuje, że w ogłoszeniu Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 20 kwietnia 2023 r. o otwartym konkursie ofert dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023” wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 8 Ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

„8. WYMAGANY W OFERCIE WKŁAD WŁASNY

Wymagany w ofercie wkład własny wynosi co najmniej 5% całkowitej kwoty realizacji przedsięwzięcia. Koszty administracyjne mogą stanowić maksymalnie 10% całkowitej wartości przedsięwzięcia.”;

2) w załączniku pn. Regulamin otwartego konkursu ofert „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”
a) w części 4 obszar 1 str. 3 wyrazy „Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji” zastępuje się wyrazami: „Koszty administracyjne (koszty pośrednie) nie mogą przekroczyć 10% całkowitej wartości przedsięwzięcia”;
b) w części 4 obszar 2 str. 5 wyrazy „Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% wnioskowanej kwoty dotacji” zastępuje się wyrazami: „Koszty administracyjne (koszty pośrednie) nie mogą przekroczyć 10% całkowitej wartości przedsięwzięcia”.

Wprowadzone zmiany mają na celu ujednolicenie wymogów stosowanych w systemie teleinformatycznym, za pośrednictwem którego są składane oferty.

Pozostałe przepisy Ogłoszenia i Regulaminu pozostają bez zmian.


Dyrektor Instytutu
Jacek Gołębiowski


STRONA KONKURSU
REGUMANIN I WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ OFERENTÓW

KOMUNIKATY W INSTYTUCIE - ARCHIWUM

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497937 RAZY×