KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA


ZAPROSZENIE NA KONGRESInstytut został powołany na mocy Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Prezydent RP podpisał Ustawę 15 listopada 2022 r. Powołanie Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego przez Ministra Edukacji i Nauki miało miejsce 15 grudnia 2022 r.BADANIA NAUKOWE
NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
HISTORIA - TERAŹNIEJSZOŚĆ - DOSTĘPNYCH ARTYKUŁÓW: 42

DZIAŁ TWORZONY WE WSPÓŁPRACY Z PORTALEM POLONII
Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ