IRJP: Ogłoszenie z dnia 29.05.2024 r. o konkursie otwartym pn. „Wypoczynek w czasie wolnym od zajęć szkolnych”
NOWOŚCI W INSTYTUCIEPolska    2024-05-29

Ogłoszenie z dnia 29.05.2024 r. o konkursie otwartym pn. „Wypoczynek w czasie wolnym od zajęć szkolnych”

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszych Ofert obejmujących realizację działań polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski (1, 7, 10 i/lub 12 z „12 Celów Instytutu. 12 Celów dla Polonii” w 2024 r. w ramach wspierania rozwoju języka polskiego za granicą.) . Przewidziane w Ofercie działania muszą być zgodne z celem działalności Instytutu, którym jest wspieranie rozwoju języka polskiego za granicą, oraz jego ustawowymi zadaniami.

Złożone oferty w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku.

Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach konkursu Wypoczynek w czasie wolnym od zajęć.

Minimalna wysokość dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 000 zł, a maksymalna 500 000 zł.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkurs2.2024@irjp.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu.

 
NOWOŚCI W INSTYTUCIE - ARCHIWUM
PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1467806 RAZY×