IRJP:
DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTUINICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO
IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2024

Ogłoszenie Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego z dnia 28 czerwca 2024 r. o naborze wniosków w trybie ciągłym do przedsięwzięcia pod nazwą „INICJATYWY WSPIERAJĄCE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2024”


Niniejszym ogłasza się nabór wniosków w trybie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 264), który przeznaczony jest dla przedsięwzięć na rzecz wspierania rozwoju języka polskiego za granicą mających szczególne znaczenie dla prowadzonej przez Instytut działalności, które są spójne z celami Instytutu oraz mają ważną rolę społeczną. Dotyczy to wniosków, których zakres nie pokrywa się z zakresami przedmiotowymi dotychczas organizowanych lub planowanych przez Instytut otwartych konkursów ofert. Nabór wniosków w trybie ciągłym przeznaczony jest w szczególności dla przedsięwzięć dotyczących patronatów, konferencji, partnerstw Instytutu, wielkoskalowych wydarzeń istotnych dla Polonii i Polaków mieszkających za granicą oraz innych inicjatyw spójnych z koncepcjami Instytutu ogłaszanymi na stronie internetowej Instytutu.

 1. Termin składania wniosków w ramach naboru
 2. Nabór wniosków w trybie ciągłym w 2024 r. rozpocznie się 28 czerwca 2024 roku i trwa do odwołania.

 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach naboru.
 4. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w ramach Naboru to 6,5 mln zł. Kwota może ulec zmianie. Minimalna wartość dofinansowania dla jednego wniosku wynosi 30 000 zł, a maksymalna 500 000 zł.

 5. Regulamin naboru
 6. Nabór wniosków w trybie ciągłym odbywa się na podstawie Regulaminu naboru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

 7. Informacja o wkładzie własnym
 8. Wkład własny nie jest wymagany.

 9. Forma, miejsce i termin składania wniosków w ramach naboru
 10. Nabór wniosków odbywa się poprzez Generator Witkac.pl.
  Uwaga: aby złożyć wniosek w ramach naboru, należy najpierw utworzyć konto lub zalogować się na istniejące konto organizacji.
  Adres internetowy Generatora Witkac.pl dostępny jest na stronie internetowej. Złożone Wnioski w ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane w terminie od stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.”

 11. Informacja, czy w ramach naboru dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku
 12. W ramach naboru w trybie ciągłym dopuszcza się złożenie przez jednego Wnioskodawcę maksymalnie dwóch Wniosków w ciągu jednego miesiąca.

 13. Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia naboru
 14. Komisja ekspertów zbierać się będzie raz w miesiącu w celu oceny złożonych wniosków. Przewidywany termin ogłoszenia rozstrzygnięcia naboru w trybie ciągłym to 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Załączniki:


DO POBRANIA - REGULAMIN NABORU / PDFPORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497979 RAZY×