IRJP:
Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą


STRONY KONGRESU WYŚWIETLONO 270798 RAZY


STRONA GŁÓWNA   PROGRAM   REGULAMIN   MIEJSCE   DLA MEDIÓW

DZIEŃ 1     DZIEŃ 2     DZIEŃ 3     DZIEŃ 4     DZIEŃ 5 MEDIA O KONGRESIE
21 kwietnia 2023

Konferencja prasowa
na temat I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się konferencja prasowa z udziałem dr. Tomasza Rzymkowskiego, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki, profesora Jacka Gołębiowskiego, Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Jacka Janowiaka, zastępcy Dyrektora IRJP, Agnieszki Koterli, zastępcy Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, dr Zofii Sawickiej, zastępcy Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz Piotra Semeniuka, Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, poświęcona bieżącej działalności i planom Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego (IRJP) oraz organizowanemu w lipcu br. I Światowemu Kongresowi Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski zaznaczył, że wydarzenie jest okazją do spotkania i rozmowy w środowiskach polonijnych.

Chcemy rozmawiać o potrzebach oświatowych tych szkół polonijnych, szkół społecznych, tych instytucji pozarządowych, funkcjonujących w danych krajach, którym leży na sercu troska o kontynuację znajomości języka polskiego przez kolejne pokolenia Polaków, przekazywanie wiedzy historycznej, polskiej tradycji, tożsamości narodowej - mówi wiceminister.

Jacek Gołębiowski dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, mówi, że na wydarzenie przyjedzie Polonia z całego świata.

Myślimy, że duża grupa będzie z Europy Zachodniej, bo już widzimy, że Belgia, Holandia, Francja, Wielka Brytania. To jest sprawa odległości - tańszy koszt dojazdu. Będzie reprezentatywna grupa z Ameryki Północnej z Kanady, z USA

Informacje o Kongresie

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m.in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

Przewidziane są projekcje filmów, sesja spotkań z ambasadorami i konsulami, wycieczki edukacyjne, a także wizyta w Niepokalanowie.

Wartością I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą będzie budowanie polskiej wspólnoty oświatowej w świecie, integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą, wymiana doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski, a także wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki.

Do uczestnictwa w Kongresie zapraszamy osoby działające na rzecz edukacji i nauki polskiej za granicą: nauczycieli, liderów i przedstawicieli organizacji polonijnych, rodziców uczniów oświatowych placówek polonijnych, wolontariuszy, przedstawicieli uczelni poza granicami Polski, w strukturach których prowadzone są zajęcia z języka polskiego lub w języku polskim, stypendystów i lektorów.

Informacje o Instytucie

  • Instytut został powołany na mocy Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.
  • Prezydent RP podpisał 15 listopada Ustawę z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.
  • 30 listopada 2022 r. podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 zostały znowelizowane przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka poprzez dodanie punktu 10.: „Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”.
  • Wejście w życie Ustawy i powołanie Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego przez Ministra Edukacji i Nauki miało miejsce 15 grudnia 2022 r.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2022/2023
I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą
dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki


CAŁOŚCIOWA REALIZACJA PORTALU KONGRESU: © CENTRUM MEDIALNE IRJP

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497931 RAZY×