IRJP:
Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą


STRONY KONGRESU WYŚWIETLONO RAZY


STRONA GŁÓWNA   PROGRAM   REGULAMIN   MIEJSCE   DLA MEDIÓW

DZIEŃ 1     DZIEŃ 2     DZIEŃ 3     DZIEŃ 4     DZIEŃ 5 MEDIA O KONGRESIE
Media o
I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą 2023


I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą był wydarzeniem, które - co z przyjemnością stwierdzamy - odbiło się szerokim echem w polskich i polonijnych oraz polskojęzycznych mediach. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie, wsparcie na etapie promocji i informacji o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu oraz za relacje w czasie trwania Kongresu.

Pomimo, że formalnie Kongres patronatem medialnym objęły: Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa, to skala zainteresowania i wsparcia promocyjnego przekroczyła wszelkie granice - państw i kontynentów. Odczytujemy to jako wyraz zainteresowania jego tematyką, oraz niesłabnącą potrzebę dyskusji w trosce o rozwój wartości konstytuujących polskość wszędzie tam, gdzie żyją nasi Rodacy.

Z pełną świadomością fragmentaryczności prezentacji publikujemy niektóre doniesienia zapowiadające i relacjonujące Kongres, raz jeszcze dziękując za wsparcie, które doprowadziło to sukcesu spotkania Polaków ze wszystkich stron świata, którym polskość wyznacza priorytety życiowej aktywności.


PREZYDENT.PL

Pierwsza Dama do uczestników I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Szanowni Państwo!
Blisko 20 milionów Polaków i osób deklarujących pochodzenie polskie mieszka poza granicami Rzeczypospolitej. Naturalnie ich losy oraz intensywność więzi z krajem przodków są bardzo zróżnicowane. Ważne jest jednak, by każdy rodak na świecie mógł zyskać albo pomnożyć ten szczególny element kapitału kulturowego, jakim jest znajomość języka polskiego, wiedza o Polsce współczesnej, a także znajomość polskiej geografii, historii i tradycji.
Kluczową rolę odgrywa tu szkolnictwo. Polskie ośrodki edukacyjne za granicą realizują bardzo odpowiedzialną misję. Integrują i aktywizują społeczności polskie. Popularyzują naszą kulturę. Ale przede wszystkim kształcą dzieci i młodzież w duchu szacunku i przywiązania do polskości.

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/pierwsza-dama-do-uczestnikow-i-swiatowego-kongresu-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica,71313

WERSJA PDF


GOV.PL

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą – podsumowanie

Zakończył się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Za nami pięć dni inspirujących wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów oraz spotkań obfitujących w wymianę doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski. Uczestnicy kongresu wypracowali także propozycje rozwiązań systemowych, których celem jest wzmocnienie szkół polskich i polonijnych poza granicami kraju. Celem kongresu było wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, umożliwienie integracji środowisk polonijnych i polskich za granicą oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica--podsumowanie

WERSJA PDF


TVP WILNO

K. Dzierżyńska: Najważniejsze, że wszystkich nas łączy język ojczysty

O pierwszym Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą z Krystyną Dzierżyńską, prezeską Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, rozmawia Ilona Lewandowska. W dniach 5–9 lipca 2023 r. uczestniczyła pani w pierwszym Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, którego głównym organizatorem był Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Jakie są pani spostrzeżenia po tym wydarzeniu?...

https://wilno.tvp.pl/71371191/k-dzierzynska-najwazniejsze-ze-wszystkich-nas-laczy-jezyk-ojczysty

WERSJA PDF


TVP magazynzwysp.tvp.pl

Pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Ponad 500 polskich nauczycieli, naukowców oraz wolontariuszy z ponad 40 krajów świata w Jachrance pod Warszawą wymieniało się doświadczeniami i pomysłami na rozwój edukacji polonijnej podczas Światowego Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Organizatorem kongresu był, powstały z inicjatywy ministra Przemysława Czarnka, Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia św. Maksymiliana Marii Kolbego. W Kongresie wzięła udział spora delegacja z Wysp Brytyjskich.

https://magazynzwysp.tvp.pl/71246362/pierwszy-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica

WERSJA PDF


Polskie Radio

"Chcemy coś wspólnie zrobić dla naszej ojczyzny". I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Sześciuset przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą z 41 krajów świata bierze udział w I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. W uroczystości otwarcia uczestniczyli minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak. Patronem medialnym kongresu jest Polskie Radio oraz Polskie Radio dla Zagranicy.

https://www.polskieradio.pl/399/7978/Artykul/3204450,Chcemy-cos-wspolnie-zrobic-dla-naszej-ojczyzny-I-Swiatowy-Kongres-Edukacji-i-Nauki-Polskiej-za-Granica

WERSJA PDF


Polskie Radio Czwórka

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Jakie są jego cele?

- Chcielibyśmy, żeby szkoła polska była centrum promowania kultury Polski - mówi prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. - Chcemy także, żeby była centrum integrującym społeczność polską czy pochodzenia polskiego w regionie, w którym Polonia jest żywa. W dniach 5-9 lipca 2023 roku w podwarszawskiej Jachrance odbywa się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. W programie wydarzenia przewidziano m.in. panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty i szkolenia metodyczne, spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami. Do udziału w kongresie zaproszono osoby działające na rzecz rozwoju edukacji i nauki polskiej za granicą. W wydarzeniu łącznie bierze udział blisko 500 gości z 40 państw. Wśród uczestników dominują przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. - Faktycznie te dwa kraje są bardzo licznie reprezentowane, ale to jest adekwatne do liczby szkół, które tam istnieją - tłumaczy dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. - W samej Wielkiej Brytanii mamy prawie 260 poglądowych szkół nauczania języka i kultury polskiej, tzw. sobotnie szkoły przedmiotów ojczystych. W Stanach Zjednoczonych jest to też spora liczba szkół podstawowych i średnich. Bardzo się cieszymy, bo udział w kongresie zapowiedziała także wyjątkowa reprezentacja Ameryki Południowej.

https://www.polskieradio.pl/10/10335/artykul/3202804,i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-jakie-sa-jego-cele

WERSJA PDF


PAP

Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą ma wzmocnić polską wspólnotę oświatową

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat kontakt z Polonią służył głównie do tego, żeby prosić o wsparcie. Dziś to nasz kraj może pomagać Polakom za granicą – przekonywał Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, otwierając pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Spotkanie odbywa się w dniach 5-9 lipca w Jachrance pod Warszawą. W kongresie biorą udział nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą oraz propagatorzy polskiej kultury. Uczestnicy spotkania dyskutują o tym, jak wzmocnić polonijną współpracę w dziedzinie nauki, a także wesprzeć Polaków mieszkających za granicą w nauczaniu języka polskiego i promocji rodzimej kultury w świecie.

https://www.pap.pl/mediaroom/1594226%2Cswiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-ma-wzmocnic-polska

WERSJA PDF


PAP

Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą: jeden cel - promować Polskę i polski język za granicą

W dniach 5-9 lipca w Jachrance pod Warszawą odbywa się pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. „Spotkanie ma zintegrować środowiska polonijne oraz służyć wymianie doświadczeń nauczycieli oraz naukowców, pracujących poza granicami Polski” - wyjaśnił prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, głównego organizatora kongresu. Wydarzenie honorowym patronatem objęła małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. W spotkaniu biorą udział nauczyciele, wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych w innych krajach oraz propagatorzy polskiej kultury z całego świata.

https://pap-mediaroom.pl/nauka-i-technologie/swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-jeden-cel-promowac-polske

WERSJA PDF


PAP

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą: badania genealogiczne to nie snobizm

Odkrywanie własnych korzeni dzięki internetowym narzędziom stało się prostsze i możliwe również w domu. Badania genealogiczne to już nie snobizm. Osobom, których przodkowie dawno temu wyemigrowali z Polski, badania pozwolą na odnalezienie własnej tożsamości, ale też pomogą w zdobyciu Karty Polaka, polskiego obywatelstwa czy w dochodzeniu praw majątkowych. Wykład „Polskie korzenie - jak i gdzie szukać informacji o polskich przodkach?” mający miejsce podczas 1. Światowego Kongresu Polskiej Edukacji i Nauki za Granicą w Jachrance cieszył się ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli środowisk polonijnych. Wygłosili go - dr hab. Piotr Rachwał i dr hab. Tomasz Nowicki - profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i twórcy portali internetowych: ksiegimetrykalne.pl oraz rodzinawzrodlach.pl.

https://www.pap.pl/mediaroom/1595316%2Ci-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-badania-genealogiczne-nie

WERSJA PDF


PAP

Ekspertka MSZ: musimy nauczyć młodzież, jak rozpoznawać fałszywe treści w internecie

„Młodzież jest najbardziej podatna na dezinformację szerzącą się w mediach społecznościowych, dlatego kluczowe jest edukowanie uczniów do krytycznego myślenie i rozpoznawania fałszywych informacji” – oceniła Paula Rejkiewicz z Ministerstwa Spraw Zagranicznych podczas I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Ekspertka ds. przeciwdziałania dezinformacji biura prasowego resortu spraw zagranicznych wskazała, że fałszywe informacje w przestrzeni publicznej obecne są od starożytności. „Każdy z nas miał do czynienia z fałszywymi wiadomościami we wszystkich możliwych tematach. Widzieliśmy to np. przy okazji pandemii Covid 19, kiedy większość z nas zapoznała się w terminami fake news czy misinformacja, zaś słowem roku w 2022, stało się pojęcie dezinformacja” – przypomniała Rejkiewicz podczas warsztatów dla nauczycieli, odbywających się w ramach I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą.

https://www.pap.pl/mediaroom/1595236%2Cekspertka-msz-musimy-nauczyc-mlodziez-jak-rozpoznawac-falszywe-tresci-w

WERSJA PDF


PAP

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą: za rok zorganizujemy w Polsce festiwal młodzieży polonijnej

Promowanie polskiej edukacji i nauki za granicą, pomoc dydaktyczna w nauczaniu języka polskiego, innowacyjne technologie w nauczaniu polskiej historii oraz organizacja I Światowego Festiwalu Młodzieży Polskiej z Zagranicy - to zalecenia I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, który odbył się 5-9 lipca w Jachrance. W 1. Światowym Kongresie Polskiej Edukacji i Nauki za Granicą wzięło udział ponad 500 uczestników z 41 państw, nawet tak odległych jak Argentyna czy Australia. Oprócz nauczycieli języka polskiego w polskich szkołach i ośrodkach za granicą, rodziców oraz przedstawicieli organów prowadzących szkoły, w wydarzeniu uczestniczyła także młodzież - wolontariusze polonijni oraz absolwenci szkół polskich w USA i Wielkiej Brytanii, dla których wyjazd do Polski był nagrodą za doskonałe wyniki na maturze.

https://www.pap.pl/mediaroom/1595382%2Ci-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-za-rok-zorganizujemy-w

WERSJA PDF


polonia24.tvp.pl

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki

Ponad pięć dni wykładów i paneli dyskusyjnych, blisko 600 uczestników z ponad 40 krajów. Zakończył się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. To była szczególna okazja do spotkania oraz wymiany doświadczeń i do tego, by pochylić się nad formami nauki języka polskiego. Uczestnicy kongresu wypracowali propozycje rozwiązań systemowych, których celem jest wzmocnienie szkół polskich i polonijnych poza granicami kraju.

https://polonia24.tvp.pl/71210169/i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki

WERSJA PDF


Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Prezentacja wyników badań Fundacji PAN na I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Podczas I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą ekspert Fundacji Polskiej Akademii, dr Krzysztof Jurek, zaprezentował wyniki badań na temat tożsamości społeczno-kulturowej uczniów polskich mieszkających za granicą. W badaniach przeprowadzonych w czerwcu przez Fundację PAN wzięło udział ponad 400 uczniów polskich stale mieszkających poza granicami kraju, ze szkół m.in. w Belgii, Francji, USA, Kanadzie, Meksyku, Chinach czy Republice Południowej Afryki..

http://www.fundacjapan.pl/prezentacja-wynikow-badan-fundacji-pan-na-i-swiatowym-kongresie-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica/

WERSJA PDF


Gazeta Prawna

Czarnek: Mamy obowiązek wspierać polskie szkoły za granicą

Musimy finansować polskie szkoły za granicą, ponieważ one są warunkiem rozwoju polskości - powiedział w czwartek Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że rząd ma pieniądze na dotację placówek za granicą. Minister wziął udział w oficjalnym otwarciu pierwszego Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Podkreślił, że Kongres jest efektem wizji polskiego rządu, który wspiera Polonię i Polaków za granicą. Wskazał, że celem działań poszczególnych resortów jest wypracowanie efektywnych instrumentów wsparcia w różnych obszarach i wykorzystanie ogromnego potencjału naszych rodaków za granicą.

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8748247,czarnek-mamy-obowiazek-wspierac-polskie-szkoly-za-granica.html

WERSJA PDF


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

I ŚWIATOWY KONGRES EDUKACJI I NAUKI POLSKIEJ ZA GRANICĄ

To bardzo ważne i zarazem pierwsze wydarzenie w najnowszej historii relacji Ojczyzny z Polonią świata odbyło się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Organizatorem Kongresu był Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorzy kongresu to: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Kongres odbywa się kilku dni później, jakie minęły od zakończenia VI Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, jaki odbywał się w Warszawie i Pułtusku. Zjazd był owocem współpracy Rady Polonii Świata i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i odbywał się pod patronatem p. Prezydenta Andrzeja Dudy!

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=27927

WERSJA PDF


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

ŚWIATOWY KONGRES EDUKACJI I NAUKI POLSKIEJ ZA GRANICĄ

W Jachrance pod Warszawą rozpoczął się Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m. in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=27835

WERSJA PDF


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

MUSIMY KŁAŚĆ NACISK NA NAUCZANIE

„Naprawdę musimy kłaść nacisk na nauczanie. To nasze ogromne wyzwanie, z czym wiążą się wielkie nadzieje i oczekiwania. Mam przekonanie, że zbyt mała liczba dzieci polskich za granicą uczestniczy w zajęciach poświęconych językowi polskiemu. Do szkół polskich chodzi tylko 10 proc.” – powiedział w rozmowie z portalem polonijnym Polskifr.fr prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Wśród celów tej instytucji jest wprowadzanie języka polskiego jako obcego m.in. do szkolnictwa francuskiego, oraz dofinansowanie szkół, które mają duży dorobek dotyczący kształcenia językowego. 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego). [...] „Najważniejszym przedsięwzięciem będzie I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej na Granicą. Odbędzie się w Warszawie. Liczymy na owocne spotkanie z przedstawicielami wszystkich środowisk polonijnych na świecie. Będzie też praca warsztatowa, aby przepracować te rzeczy, które są bolączką środowisk polonijnych” – powiedział prof. Jacek Gołębiowski.

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=25438

WERSJA PDF


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

ŚWIATOWY KONGRES EDUKACJI I NAUKI POLSKIEJ ZA GRANICĄ

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m. in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

http://pai.media.pl/pai_wiadomosci.php?id=26711

WERSJA PDF


i.pl

Zakończył się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Tematem rozmów m.in. rola szkół polonijnych

Przez 5 dni gorących dni lipca trwał I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, który zgromadził liczne grono nauczycieli, naukowców oraz działaczy polonijnych. Wydarzenie miało miejsce w Jachrance. Celem kongresu było wzmocnienie współpracy polonijnej w dziedzinie edukacji i nauki, umożliwienie integracji środowisk polonijnych i polskich za granicą oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń. Po zakończeniu kongresu na stronie MEiN opublikowano długą listę rekomendacji.

https://i.pl/zakonczyl-sie-i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-tematem-rozmow-min-rola-szkol-polonijnych/ar/c5-17711285

WERSJA PDF


DEON24

Rozpoczął się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W Jachrance pod Warszawą rozpoczął się Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Instytut Rozwoju Języka Polskiego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

https://deon24.com/2023/07/06/rozpoczal-sie-i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica/

WERSJA PDF


GOŚĆ.PL

Dobrze zagospodarować wyjątkowy potencjał

Z udziałem ekspertów z Lublina odbył się I Światowy Kongres Polskiej Edukacji i Nauki za Granicą. Promowanie polskiej edukacji i nauki za granicą, pomoc dydaktyczna w nauczaniu języka polskiego, innowacyjne technologie w nauczaniu polskiej historii oraz organizacja I Światowego Festiwalu Młodzieży Polskiej z Zagranicy - to niektóre zalecenia I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą, który odbył się w Jachrance. Swój wkład wnieśli eksperci z Lubelszczyzny oraz pracownicy katolickiego uniwersytetu w Lublinie...

https://lublin.gosc.pl/doc/8395956.Dobrze-zagospodarowac-wyjatkowy-potencjal

WERSJA PDF


PORTAL DLA EDUKACJI

Czarnek: mamy obowiązek wspierać polskie szkoły za granicą

Musimy finansować polskie szkoły za granicą, ponieważ one są warunkiem rozwoju polskości - powiedział w czwartek Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył, że rząd ma pieniądze na dotację placówek za granicą. Minister wziął udział w oficjalnym otwarciu pierwszego Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Podkreślił, że Kongres jest efektem wizji polskiego rządu, który wspiera Polonię i Polaków za granicą. Wskazał, że celem działań poszczególnych resortów jest wypracowanie efektywnych instrumentów wsparcia w różnych obszarach i wykorzystanie ogromnego potencjału naszych rodaków za granicą.

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/czarnek-mamy-obowiazek-wspierac-polskie-szkoly-za-granica,473995.html

WERSJA PDF


WNET.FM

Co to znaczy myśleć jak Polak? Odpowiadają młodzi obcokrajowcy mieszkający w Polsce

Alina z Uzbekistanu, Idżi z Tajwanu i Krzysztof z Chin – uczestnicy I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą – opowiedzieli o tym, co najbardziej cenią w polskiej kulturze.

https://wnet.fm/2023/07/17/co-to-znaczy-myslec-jak-polak-odpowiadaja-mlodzi-obcokrajowcy-mieszkajacy-w-polsce/

WERSJA PDF


WNET.FM

Jacek Janowiak: Chcielibyśmy, aby język polski nie był tylko dla Polaków

„Chcieliśmy wsłuchać się w głosy polonii, która na pewno ma duże potrzeby” – mówi o Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej Jacek Janowiak z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego

https://wnet.fm/2023/07/17/jacek-janowiak-chcielibysmy-aby-jezyk-polski-nie-byl-tylko-dla-polakow/

WERSJA PDF


Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W Jachrance pod Warszawą zakończył się w niedzielę I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. W wydarzeniu wzięło udział blisko 500 gości z 40 państw, w tym Instytut Felczaka. – Przez ostatnie kilkadziesiąt lat kontakt z Polonią służył głównie do tego, aby prosić o wsparcie. Dzisiaj to nasz kraj może pomagać Polakom za granicą – zaznaczył podczas trwającego w dniach 5–9 lipca kongresu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

https://kurier.plus/node/4494

WERSJA PDF


L24.lt

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą – podsumowanie

Zakończył się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Za nami pięć dni inspirujących wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów oraz spotkań obfitujących w wymianę doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski. Uczestnicy kongresu wypracowali także propozycje rozwiązań systemowych, których celem jest wzmocnienie szkół polskich i polonijnych poza granicami kraju. Celem kongresu było wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, umożliwienie integracji środowisk polonijnych i polskich za granicą oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski.

https://l24.lt/pl/polska/item/391927-i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-podsumowanie

WERSJA PDF


Kresy24.pl

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą zakończony; podsumowanie obrad

Zakończył się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Za nami pięć dni inspirujących wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów oraz spotkań obfitujących w wymianę doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski. Uczestnicy kongresu wypracowali także propozycje rozwiązań systemowych, których celem jest wzmocnienie szkół polskich i polonijnych poza granicami kraju. Celem kongresu było wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, umożliwienie integracji środowisk polonijnych i polskich za granicą oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski.

https://kresy24.pl/i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-zakonczony-podsumowanie-obrad/

WERSJA PDF


„Centrum Ukraińsko-Polskie” Narodowego Uniwersytetu Technicznego Ukrainy „Politechnika Kijowska”

I ŚWIATOWY KONGRES EDUKACJI I NAUKI POLSKIEJ ZA GRANICĄ

W dniach 5-9 lipca br. w miejscowości Jachranka koło Warszawy odbył się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Kolbego we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Honorowym patronatem objęła Kongres Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

https://upc.kpi.ua/10988/i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica/

WERSJA PDF


Polak na Łotwie

ŚWIATOWY KONGRES EDUKACJI I NAUKI POLSKIEJ ZA GRANICĄ

W dniach 5-9 lipca 2023 r. odbył się Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Przybyło 500 gości z 40 krajów: nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą oraz propagatorzy polskiej kultury. Głównym organizatorem Kongresu był Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Kongres miał na celu wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, a także pomóc organizatorom w określeniu konkretnych zadań, zmierzających do wsparcia Polaków mieszkających za granicą w dziedzinie nauczania języka polskiego i promocji rodzimej kultury w świecie.

https://polaknalotwie.lv/wiadomosci/swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica.html

WERSJA PDF


Znad Niemna / Białoruś

Ruszył I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W Warszawie rozpoczyna się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy i potrwa od 5 do 9 lipca 2023 roku. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Program Kongresu składa się z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano w nim m. in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

https://glosznadniemna.pl/61603/ruszyl-i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica/

WERSJA PDF


ZWROT Polacy w Czechach

Rozpoczął się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Udział biorą również przedstawiciele Zaolzia

W czwartek w Jachrance pod Warszawą rozpoczął się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. W wydarzeniu integrującym środowiska polonijne i polskie za granicą bierze udział 500 uczestników z 40 krajów. Wśród nich są również przedstawiciele Zaolzia. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

https://zwrot.cz/2023/07/rozpoczal-sie-i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-udzial-biora-rowniez-przedstawiciele-zaolzia/

WERSJA PDF


Biały Orzeł 24 / Boston

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Patronem medialnym wydarzenia jest Telewizja Polska.

https://bialyorzel24.com/i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica/

WERSJA PDF


Głos Dublin / Irlandia

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

https://www.ng24.ie/i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-w-polsce/

WERSJA PDF


Twoje Radio Dublin / Irlandia

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

https://www.trd.fm/i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica/

WERSJA PDF


Dziennik Polonijny / USA

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m. in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

https://www.ng24.ie/i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica-w-polsce/

WERSJA PDF


Polski FR / Francja

5-9 lipca 2023: I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca br. nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą, propagatorzy polskiej kultury, Polacy i potomkowie polskich imigrantów, młodzież szkolna i akademicka, działacze polonijni z całego świata obradują w Jachrance pod Warszawą w ramach I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Głównym organizatorem wydarzenia jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, a współorganizatorami: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Kongres honorowym patronatem objęła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda. W sumie w Jachrance zbierze się blisko 500 gości z 40 krajów, z wszystkich kontynentów. Celem Kongresu jest wzmocnienie polonijnej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, a także pomóc organizatorom w określeniu konkretnych zadań, zmierzających do wsparcia Polaków mieszkających za granicą w dziedzinie nauczania języka polskiego i promocji rodzimej kultury w świecie.

https://polskifr.fr/polska-we-francji/5-9-lipca-2023-i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica/

WERSJA PDF


NIEDZIELA BE/ Belgia

ŚWIATOWY KONGRES EDUKACJI I NAUKI POLSKIEJ ZA GRANICĄ: POLSKA LITERATURA NIE MUSI BYĆ POZNAWANA WYŁĄCZNIE W JĘZYKU POLSKIM

Języka polskiego należy uczyć na bazie przykładów dobrej literatury, co oznacza dobór odpowiednich utworów w zależności od miejsca życia i kontekstu kulturowego uczniów – uważają naukowcy i praktycy nauki polskiego za granicą, biorący udział w I Światowym Kongresie Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą w Jachrance. Uczestnicy panelu „Rola edukacji językowej i kulturowej w zachowaniu tożsamości” zastanawiali się m.in. nad tym, co oznacza termin „dobra literatura” dla osób uczących się języka polskiego i czy pod tym pojęciem można rozumieć to samo, niezależnie od kontekstu miejsca i czasu. Prof. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, podkreśliła, że literatury nie należy dzielić na „dobrą i złą”, ale na odpowiednią dla konkretnego kręgu kulturowego.

https://www.niedziela.be/wiadomosci/kultura/%C5%9Bwiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granic

WERSJA PDF


ZW LT/ Litwa

ŚWIATOWY KONGRES EDUKACJI I NAUKI POLSKIEJ ZA GRANICĄ: POLSKA LITERATURA NIE MUSI BYĆ POZNAWANA WYŁĄCZNIE W JĘZYKU POLSKIM

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m. in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

https://zw.lt/rozmaitosci/i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica/

WERSJA PDF


Polonia Milano / Włochy

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

Związek Polaków w Mediolanie pragnie poinformować w imieniu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, że w dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światow Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą.W dniach 5-9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m. in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

https://www.polonia-milano.org/i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica/

WERSJA PDF


Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku / Ukraina

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 roku w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod patronatem Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy. Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano między innymi panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą oraz popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie. Wartością I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą będzie budowanie polskiej wspólnoty oświatowej w świecie, integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą, wymiana doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski, a także wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki.

https://www.ckpide.eu/pl/aktualnosci/ogloszenia/5690-i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica

WERSJA PDF


EOslo.pl / Norwegia

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 roku w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod patronatem Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy. Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano między innymi panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą oraz popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie. Wartością I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą będzie budowanie polskiej wspólnoty oświatowej w świecie, integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą, wymiana doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski, a także wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki.

https://www.ckpide.eu/pl/aktualnosci/ogloszenia/5690-i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica

WERSJA PDF


Polacy we Włoszech

WARSZAWA: I ŚWIATOWY KONGRES EDUKACJI I NAUKI POLSKIEJ ZA GRANICĄ

W dniach 5-9 lipca 2023 roku w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod patronatem Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy. Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano między innymi panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą oraz popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie. Wartością I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą będzie budowanie polskiej wspólnoty oświatowej w świecie, integracja środowisk polonijnych i polskich za granicą, wymiana doświadczeń nauczycieli i naukowców pracujących poza granicami Polski, a także wypracowanie merytorycznych propozycji rozwiązań systemowych, które zostaną przedłożone Ministrowi Edukacji i Nauki.

https://www.polacywewloszech.com/2023/04/28/warszawa-i-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica/

WERSJA PDF


Monitor Wołyński / Ukraina

Zaproszenie na I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5–9 lipca 2023 r. w Warszawie odbędzie się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program Kongresu będzie się składał z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przewidziano m. in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbędą się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

https://monitorwolynski.com/pl/news/4913-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica

WERSJA PDF


Kurier Galicyjski/ Ukraina

Zakończył się Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

W dniach 5-9 lipca 2023 roku odbył się Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. Z całego świata do Jachranki pod Warszawą przybyli nauczyciele i wykładowcy, kierownicy polskich placówek oświatowych za granicą oraz propagatorzy polskiej kultury. Głównym organizatorem Kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Głównym organizatorem Kongresu był Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Współorganizatorami wydarzenia zaś: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Program Kongresu składał się z części merytoryczno-szkoleniowej i kulturalno-edukacyjnej. Przeprowadzono m. in. panele dyskusyjne, wykłady popularnonaukowe, warsztaty dydaktyczne i szkolenia metodyczne. Odbywały się również spotkania z naukowcami, dydaktykami i ekspertami działającymi na rzecz rozwoju nauki polskiej za granicą i popularyzacji edukacji polskiej i polonijnej w świecie.

https://monitorwolynski.com/pl/news/4913-swiatowy-kongres-edukacji-i-nauki-polskiej-za-granica

WERSJA PDF

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą
dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki


CAŁOŚCIOWA REALIZACJA PORTALU KONGRESU: © CENTRUM MEDIALNE IRJP

PORTAL IRJP WYŚWIETLONO 1497898 RAZY×